De minder-economie: Wat zijn de 5 overlevingstrends voor marketeers?

Minder-economie.png

Minder wordt in 2023 als mindset omarmd. We kiezen allemaal bewust voor minder omwille van de planeet, de maatschappij én ons welzijn. 
Hoe kan je als marketeer de minder-mindset implementeren? Hoe kan je meebouwen aan een minder-economie zonder je eigenheid en bestaansrecht te verliezen? Wat kunnen we leren van nieuwe inzichten om het beter en anders te doen?

5 overlevingstrends voor de komende jaren

1. Paradoxale persoonlijkheden

Leven in een tijdperk dat onophoudelijk vraagt om met mentale weerbaarheid en een groeiend gevoel van verminderde veiligheid om te gaan veroorzaakt wijdverbreide angst. De ene dag kunnen we hier prima mee om en de volgende dag voelen we ons onzeker of ongelukkig. We leven dan ook continu met paradoxale persoonlijkheden. De vraag stelt zich als mensen geconfontreerd worden zoals vandaag met een levenskost-crisis en steeds bezorgder worden over zaken als voedsel, warmte en huisvesting, zullen zij dan de meer hogere behoeften zoals waardering, duurzaamheid en zelfs zelfverwezenlijking vergeten? 
Wij denken van niet. Met uitzondering van de allerarmsten in de samenleving, hebben de afgelopen decennia mensen waarden bijgebracht die ze niet vrijwillig zullen opgeven. Mensen balanceren sowieso tussen 4 persoonlijkheidskarakteristieken: voorvechters, vluchters (escapisme), controlebeesten en stille afhakers. De laatste noemen we vandaag ook wel eens ‘quiet quitters’ maar ze gaan volgens ons meer in economy-mode in plaats van dat ze helemaal afhaken.

2. Community Culture

We hebben het al vaak aangegeven bij futureKind maar de toekomst draait veel meer om communities dan individuen en persona’s. Het gevoel erbij te horen is een van de meest fundamentele behoeften van de mensheid - het gevoel gelukkig of comfortabel te zijn als deel van een groep. In de afgelopen jaren hebben mensen een band gevonden via belangengroepen op digitale kanalen, en sommige van die gewoonten hebben een meer permanente plaats in hun leven gekregen. Nieuwe technologieën bouwen voort op deze gedragsverandering en maken een nieuwe golf van community-first, product-later modellen mogelijk die de band van klanten met een merk versterken. Dit zal loyaliteitsprogramma's een nieuwe vorm geven, zodat mensen meer kunnen deelnemen aan de merken waarin zij geloven. Aan de andere kant kunnen merken hierdoor nieuwe productgebieden verkennen en lucratievere klantenrelaties aangaan.

Mensen hebben gemeenschappen ontdekt op platforms als Reddit, Discord en Twitch, waar het gemakkelijk is om verwantschap te vinden tussen mensen... die actief luisteren, meedoen en praten over onderwerpen waarvan ze misschien dachten dat het een niche was. Er is een digitaal kanaal voor bijna alles, inclusief... activistische doelen, koffie, huidverzorging, vintage synthesizers, huis renovatie, spokenjacht, sport, Dungeons and Dragons - om er maar een paar te noemen. Deze gemeenschappen bestaan op macro- en microniveau, wereldwijd en lokaal, offline en online, en ze creëren plaatsen waar mensen zich thuis voelen.

3. Brand purpose (met de kleine 'p)

Veel dingen die we vaak als 'Purpose' omschrijven zouden eigenlijk hygiënefactoren voor goede zaken moeten zijn. Dat wil niet zeggen dat deze dingen niet goed zijn. Maar de mate waarin de positieve intentie van een merk de dagelijkse aankoopbeslissingen van een consument in geldnood zal bepalen, is twijfelachtig. 

Richt u in plaats daarvan op het doel met een kleine 'p' - waarbij het doel van uw merk meer gaat over de zin ervan, de reden waarom het bestaat en waarom het een aankoop waard is. Als je je hierop richt, begrijp je beter wat mensen werkelijk aan je merk hebben en waarom mensen voor jou zullen kiezen in plaats van voor goedkopere of gemakkelijker verkrijgbare producten. Dit kan betekenen dat u zich meer richt op de tastbare voordelen die uw merk kan bieden, maar aangezien dit echt helpt bij de besluitvorming is dat geen slechte zaak. En nogmaals, het zal u goed van pas komen op de langere termijn door uw merk veerkrachtiger en betrouwbaarder te maken. 

4. Creativiteit als de vernieuwde 'eenheid'

We leven in een wereld met zulke gepolariseerde meningen en emoties, dat creativiteit het enige is dat ons in staat stelt een gemeenschappelijke basis te vinden. En creativiteit vandaag en morgen krijgt een extra boost door bijvoorbeeld de extra input van AI. Want kunstmatige intelligentie slaat de laatste tijd nieuwe wegen in en helpt mensen hun aangeboren creativiteit te benutten. Wat ooit een instrument was voor bedrijven om steeds terugkerende taken af te handelen, is nu een co-piloot die voor iedereen beschikbaar is als onderdeel van hun creatieve proces. Opeens kan iedereen met schijnbaar weinig moeite of aangeleerde vaardigheden taal-, beeld- en video-inhoud van redelijke kwaliteit creëren. Nu de ontwikkelingen razendsnel gaan, moeten bedrijven hierover nadenken en uitzoeken hoe ze zich kunnen onderscheiden in een zee van mainstream inhoud.

Er zijn nog wel heel wat vraagstukken hoe we creativiteit en AI kunnen samensmelten, bijvoorbeeld rond auteursrecht. Wanneer het werk van een maker wordt vermengd met werk van anderen met behulp van deze "AI" modellen, hoe worden auteursrechtelijke kwesties dan opgelost? AI-platforms moeten verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud die wordt gebruikt om de "AI" te trainen, controle houden over schadelijk gedrag en de rechten van mensen en kunstenaars beschermen.

“Nieuwe vormen van creativiteit, kritisch denken en langetermijninzichten worden de nieuwe business en marketing ‘currency’” Kristel Vanderlinden FutureKind


5. Omarm minder-denken

Als marketeer kan je verder gaan en bij de verschillende onderdelen van je werkzaamheden afvragen, hoe kan ik met minder werken? Of hoe kan ik mijn consumenten aansporen om minder te doen? 
Terreinen die u kan exploreren : 

  • Hoe kan u budgetvriendelijk zijn?
  • Hoe kan u maatschappelijk inclusief zijn?
  • Lokaal?
  • Energiebesparing?
  • Energie efficiënt zijn? Bijvoorbeeld in gebruik van technologie en IoT.
  • Circulair zijn?

Content Research & Insights E-commerce & Sales