Waarom zet de DSA- en DMA-regelgeving de digitale wereld op zijn kop?

CSA-DMA-WFA-GUide.jpg

In aanloop naar de invoering van de nieuwe Europese Digital Services Act (DSA) en Digital Markets Act (DMA) maakte de World Federation of Advertisers een gids waarin enkele onopgeloste vragen worden besproken.

Vorig jaar keurde de EU de DSA (de wet inzake digitale diensten) en de DMA (de wet inzake digitale markten) goed. Deze wetgevingen hebben als doel het bestrijden van illegale content, het vergroten van de transparantie en verantwoordingsplicht in online reclame en het creëren van een concurrentiëler ecosysteem voor digitale reclame.

Hoewel deze verplichtingen niet rechtstreeks van toepassing zijn op adverteerders, zullen ze toch verstrekkende gevolgen hebben voor de markt van de digitale reclame. De bepalingen laten momenteel nog veel ruimte voor interpretatie en speculatie en de praktische gevolgen ervan blijven onduidelijk.

De WFA-gids heeft tot doel om een aantal onopgeloste kwesties te verduidelijken en de aandacht te vestigen op domeinen waar er nog verdere verduidelijking nodig is.
Deze gids legt de focus op de verplichtingen die het relevantst zijn voor adverteerders, waaronder:

  • Verplichtingen voor online platformen om online ads herkenbaar te maken zodat gebruikers weten waarom en van wie ze een advertentie te zien krijgen
  • Verplichtingen voor zeer grote online platformen zoals Google en Meta voor het bouwen van publieke ad repositories
  • Verbod op targeted advertising op basis van gevoelige persoonsgegevens en indien de gebruiker minderjarig is op basis van alle persoonsgegevens
  • Maatregelen om de online veiligheid van minderjarigen te verbeteren
  • Beperkingen voor gatekeepers zoals Google en Meta om de persoonsgegevens van gebruikers over al hun diensten heen te combineren met het oog op targeted advertising
  • Verplichtingen voor gatekeepers om adverteerders data te verstrekken waarmee zij de prestaties van hun advertentiecampagnes kunnen meten en hun advertentiebestedingen kunnen controleren
  • Verplichtingen voor gatekeepers om data met adverteerders te delen over hoe gebruikers omgaan met hun producten op platformen zoals Google en Meta.


UBA-leden kunnen de gids via de link hieronder downloaden.

Documenten

Media Privacy