FEBIAC: nieuwe reclamecode van kracht vanaf 1 mei

Febiac.jpg

In samenwerking met het Communicatie Centrum heeft FEBIAC haar code inzake reclame voor motorrijtuigen, hun onderdelen en toebehoren aangepast. De bepalingen van deze code zijn nu aangescherpt. Inzake milieubescherming wordt nu onder meer de bepaling toegevoegd om ook het elektriciteitsverbruik van elektrische voertuigen te vermelden. 

Het Communicatie Centrum en FEBIAC publiceren een nieuwe versie van de ethische reclamecode voor de automobielsector. Deze sector ondergaat, zoals vele andere, een snelle evolutie op het vlak van reclame en marketingcommunicatie, met name wat milieuclaims betreft.

Bij de aanpassing van haar code heeft FEBIAC een beroep kunnen doen op de expertise van het Communicatie Centrum. Met de publicatie van haar vernieuwde code wil FEBIAC haar engagement versterken door nieuwe bepalingen inzake actuele milieutechnologie op te nemen.

Geen slogans die de consument kunnen misleiden met betrekking tot zijn effecten op het milieu

Zo mag reclame geen slogans of absolute uitspraken bevatten die de consument kunnen misleiden ten aanzien van de kenmerken en eigenschappen van het voertuig met betrekking tot zijn effecten op het milieu. Dit is in lijn met de voorschriften van de ICC-Code voor reclame en marketingcommunicatie, uitgebracht door de Internationale Kamer van Koophandel.

Daarnaast bepaalt de vernieuwde FEBIAC-Code om het verbruik van 100% elektrische voertuigen te vermelden in kWh/100 km.

De vernieuwde FEBIAC-Code is van toepassing vanaf 1 mei 2023 en vormt één van de hulpmiddelen die de JEP gebruikt om de haar voorgelegde reclame te beoordelen, bijvoorbeeld wanneer door een adverteerder, een reclamebureau of een medium advies gevraagd wordt vóór de uitrol van een campagne, of wanneer klacht ingediend wordt tegen een reclame door derden.

De code vindt u hieronder terug. 

Algemene informatie

Het Communicatie Centrum vzw is de professionele organisatie die alle spelers in het Belgische ecosysteem bijeenbrengt met de bedoeling vertrouwen te scheppen in de marketingcommunicatie en te zorgen voor verantwoorde reclame, dankzij de autodiscipline die de betrouwbaarheid van reclame waarborgt.

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) is het Belgische zelfregulerende orgaan, dat erop toeziet dat de inhoud van reclameboodschappen in overeenstemming is met de regels inzake reclame, met name de wetgeving en de zelfreguleringscodes, en dit door middel van een onafhankelijke en representatief samengestelde Jury.

FEBIAC is de federatie van de auto- en tweewielerindustrie in België en het Groothertogdom Luxemburg. Zij vertegenwoordigt de constructeurs en invoerders van de vervoermiddelen op de weg (personenwagens, bedrijfsvoertuigen, gemotoriseerde tweewielers, fietsen) in België en Luxemburg; en dit op Europees, internationaal, federaal en regionaal niveau.

Documenten

Brand Strategy