De vergeten 92% van marketing effectiviteit

effectiveness Media Date.jpg

Marketing Effectiveness, een hot topic op de agenda van de UBA Media Date op 31 augustus. Aan de hand van de traditonele kijk op marketing, namelijk een opsplitsing tussen onderzoek, strategie en tactiek, legt Mark Ritson enkele pijnpunten bloot die de effectiviteit van marketing belemmeren én hoe u als adverteerder hiermee kan omgaan. 

Adverteerders houden zich vandaag té veel bezig met het "advertising" gedeelte, ook gekend als "promotion" , één van de bekende 4 P's in marketing . De 4 marketing P's vallen volledig onder het gedeelte "tactiek" , zoals hierboven beschreven. Wanneer marketeers zich sterk focussen op één van de 4 P's, dan is dit slechts 1/4e van de tactiek. En tactiek is 1/3e van marketing. 1/4e  van 1/3e is 8%. Wat met de rest?

De achteruitgang van marketing effectiviteit in de afgelopen jaren werd behoorlijk bemoeilijkt door de verzadiging van traditionele media, mediafragmentatie, veranderend consumentengedrag, technologische vooruitgang en de complexiteit van data. Deze fenomenen veranderen echter niets aan de aard van een marketingstrategie : aan de basis ligt er altijd een goed kwalitatief én kwantitatief onderzoek. 

De hoeksteen van een sterke strategie

Om te bouwen aan een sterke marketingstrategie moet men vertrekken uit kwalitatieve inzichten en daarop bouwen met kwantitatief onderzoek. Té vaak vertrekken adverteerders uit kwantitatieve gegevens en bestaan er andere variabelen waar geen rekening mee wordt gehouden. Deze variabelen zouden aan het licht komen indien een kwalitatief onderzoek, zoals het werken met focusgroepen of etnografische data, aan de basis van de strategie ligt. Er zijn in ons vak nog steeds teveel assumpties of er wordt te veel vertrouwd op buikgevoel. Een hoofdzonde van de marketeer.

Ook op vlak van targeting en het formuleren van doelstellingen loopt het vaak mis waardoor men niet effectief tewerk gaat. Wanneer het duidelijk is wie uw doelgroep is en wie u wel (en niet) wil bereiken, moet u zich positioneren naar de consument en doelstellingen opstellen. Zorg er altijd voor dat deze doelstellingen ‘SMART’ zijn en gebaseerd op de strategie.

Door zich aan te passen aan het veranderende landschap en te focussen op het leveren van waarde, kan u als bedrijf uw marketinginspanningen nieuw leven inblazen en de komende jaren succes boeken.

Benieuwd naar de kijk van Mark Ritson op een effectieve marketingstrategie?

Ontdek het programma van de UBA Media Date.

Media