Hoe kan u helpen een innovatie te lanceren?

Aan het woord, John Metselaar van Solvay Business School. Deze video maakt deel uit van de UBA Training 24/7 video-opleiding "Hoe creëer ik succesvolle innovaties voor mijn merk?"

Innovation Strategy 4 - playbutton

Samenvatting van de video:

In deze video blikt John Metselaar terug op stage gating modellen, het concept van agility en voegt hij het "Future Fit" model toe, om de ontwikkeling van een innovatie te vergemakkelijken.

Stage Gating

In de jaren 1980 probeerde de industrie discipline toe te voegen aan het proces van het creëren van ideeën en het lanceren van innovaties met het "stage gating" proces.

"Stage gating" is een lineair proces, waarbij elke fase wordt gevolgd door een gate en u pas naar de volgende fase kunt gaan als u hebt voldaan aan de voorwaarden om door de gate te geraken. 

Hier zijn de verschillende stadia van "stage gating":

 1. Creatie van ideeën
 2. Ideeën kanaliseren en kansen identificeren
 3. Een product/voorstel (NPI - New Product Innovation) selecteren waarop u uw middelen richt
 4. Het product formuleren en testen met potentiële klanten
 5. Productie op grotere schaal en vermarkten
 6. Evaluatie na de lancering

Het nadeel aan dit proces is dat het vrij traag is en weinig flexibiliteit biedt. De procedurele kant neemt de overhand.

Agility

In de jaren 2000 bood het begrip wendbaarheid hulp met het "Agile Manifest". Agility bracht flexibiliteit en meer menselijkheid in het proces van "stage gating".

De agile manier van werken bracht nieuwe waarden met zich mee, met de nadruk op :

 1. Interacties en mensen in plaats van processen en tools
 2. Krachtige software in plaats van documentatie
 3. Werken met klanten in plaats van onderhandelen over contracten
 4. Reageren op verandering in plaats van een vast plan volgen
Toekomstgericht

Vandaag de dag is agility niet langer voldoende voor de fantasierijke wereld waarin we ons bevinden. Dit is waar het begrip "Future Fit" om de hoek komt kijken. 

Hier zijn de 4 sleutels tot het "Future Fit" model (gebaseerd op het "Agile" model) :

 1. Zorg voor een samenwerkingscultuur in uw ecosysteem
 2. Innovatieve systemen die u niet in het verleden laten vastzitten
 3. Mogelijkheden ontdekken, proactief samenwerking stimuleren met uw klanten en uw volledige ecosysteem om deze nieuwe mogelijkheden samen te ontdekken.
 4. Alternatieve toekomsten creëren door voorop te lopen in innovatie, proactiviteit te stimuleren en verder te gaan dan reageren op verandering.

Bekijk de video hier. 

Brand Strategy