UBA publiceert haar media charter voor 2024

Mediacharter.jpg

UBA heeft 5 prioriteiten geïdentificeerd en samengevat in een media charter om haar leden te informeren en te ondersteunen op het gebied van media. Dit charter werd voorgesteld tijdens de UBA Media Date op 31 augustus.

De vijf elementen waaruit dit mediacharter is opgebouwd, werden afgeleid uit het UBA-ledenonderzoek dat onder meer polste naar de prioriteiten en pijnpunten waarmee  adverteerders in onze markt worden geconfronteerd.

Op basis daarvan werd een charter opgesteld dat aansluit bij de missie van UBA: het creëren van een creatief, innovatief en transparant ecosysteem dat een unieke voedingsbodem vormt voor sterke en duurzame merken.

media charter

Naast het opvolgen van initiatieven rond duurzaamheid zoals CommToZero, is het de bedoeling om waarde te creëren via projecten en content rond transparantie en meting. Ook D&I blijft cruciaal in het medialandschap, door adverteerders bewust te maken van media-inkoop zonder consumenten (onbewust) uit te sluiten.

De UBA Academy blijft het uithangbord voor kennisontwikkeling over media, strategie, data, technologie en nog veel meer.  

Met vragen, suggesties of feedback kan u steeds terecht bij Zaki Lahbib, expert Media via zaki@ubabelgium.be.

Documenten

Media