Hoe correct data delen?

Aan het woord, Isabel Baert, dataexpert, Deze video maakt deel uit van de UBA Training 24/7 video-opleiding "Hoe kan ik data correct en duurzaam verzamelen, beheren en delen."

Data Strategy 6 - playbutton

Samenvatting van de video:

De uitwisseling van gegevens tussen bedrijven neemt in de wereld van marketing en reclame een centrale plaats in, vooral nu third-party cookies op het punt staan te verdwijnen. Waarom kan het voor u en uw bedrijf zinvol zijn om gegevens te delen met andere bedrijven? 

De basisprincipes van gegevensuitwisseling

Eerst en vooral is het van essentieel belang dat u begrijpt wat gegevensuitwisseling precies inhoudt. In principe gaat het om het delen van informatie over uw klanten met andere bedrijven, waarvoor u in ruil ook informatie over hún klanten ontvangt. En om dat te laten werken moeten beide partijen er wederzijds voordeel uit kunnen halen.

Waarom gegevens uitwisselen?

Het antwoord op deze vraag is eenvoudig: u beschikt al over bepaalde gegevens over uw klanten, maar er zijn ongetwijfeld gegevens die u nog niet hebt. Door gegevens uit te wisselen met een ander bedrijf krijgt u een beter inzicht in uw doelgroep. Zo kunt u door gebruik te maken van de gegevens van een gegevenspartner kunt u meer te weten komen over de voorkeuren van uw klanten, hun gezinssamenstelling of hun interesses. Zo'n samenwerking opent de deur naar tal van nieuwe mogelijkheden.

Toepassingen van gegevensuitwisseling

Het uitwisselen van gegevens kan voor verschillende doeleinden worden ingezet. Eén van de meest voorkomende toepassingen is het samenstellen van gedetailleerde klantprofielen. Als u extra gegevens nodig hebt om een beter inzicht te krijgen in wie uw klanten zijn, kan een samenwerking met een gegevenspartner van onschatbare waarde zijn.

Een andere toepassing is het aangaan van strategische zakelijke partnerschappen. Door nauw samen te werken met een partner kunnen beide partijen gegevens delen om gezamenlijke doelen te bereiken en voordeel te putten uit mogelijke synergiën.

Het belang van gegevensbeveiliging

Het is van cruciaal belang om op een beveiligde en wettelijk conforme manier met gegevens om te gaan. Daarom doet u best een beroep op een betrouwbare derde partij of een neutrale matchingoplossing om de veiligheid van persoonlijke gegevens te waarborgen. Bovendien moet de uitwisseling van gegevens gebaseerd zijn op wederzijds vertrouwen tussen bedrijven, waarbij zowel de geldende wetten als de ethische normen met betrekking tot gegevens worden gerespecteerd.

De betrokkenheid van de consument

Het is van cruciaal belang om bij gegevensuitwisseling te voldoen aan de verwachtingen van de consument. Consumenten verwachten geïnformeerd te worden en controle te hebben over hun gegevens. Bedrijven dienen heldere informatie te verstrekken over het verzamelen en uitwisselen van gegevens, en moeten daarbij de consumenten in te staat stellen hun toestemming indien nodig in te trekken.

Bekijk de video hier. 

Data & Technology