Hoe vertegenwoordigt en verdedigt UBA merken?

Working together

De UBA lobbyt op het gebied van zelfregulering, gegevensbescherming en de CIM.

1. Zelfregulering

UBA promoot de voordelen van zelfregulering op verschillende gebieden. UBA financiert, voor en namens haar leden, hun bijdrage als adverteerders aan de werking van de Jury voor Ethische Praktijken inzaken Reclame (JEP).

Op vlak van de marketing van zogenaamde "ongezonde" producten of HFSS (High in Fats, Salt, Sugars) aan kinderen heeft UBA het initiatief genomen tot verschillende rondetafelgesprekken met vertegenwoordigers van de sector en heeft ze bijgedragen aan de ontwikkeling van de huidige 'Belgian Pledge' om kinderen beter te beschermen, terwijl de definities van de categorieën beschreven in de 'EU Pledge' behouden blijven. 

Op het gebied van alcoholische dranken werkt UBA samen met de sector en het Communicatie Centrum (CC) en ondersteunt de sector bij de evolutie van de conventie over reclame en marketing voor alcoholhoudende dranken.  

Daarnaast ondersteunt UBA merkenbouwers bij hun duurzame initiatieven en bij de communicatie hierover met hun consumenten. Daartoe heeft UBA samen met haar partners de CommToZero-coalitie opgericht en de gids "Towards zero greenwashing" gepubliceerd, die 6 regels bevat voor het vermijden van greenwashing in milieuclaims en beschikbaar is voor de volledige markt. 

Klik hier voor meer informatie over de rol van UBA in de ontwikkeling van zelfregulering op deze gebieden.  

2. De UBA Data Protection Guide specifiek voor marketeers

In een digitale wereld hebben consumentengegevens een beslissende invloed op de effectiviteit van uw marketing- en verkoopinspanningen. Er zijn echter maar weinig referenties over gegevensbescherming op de markt voor marketeers. Samen met haar twee partners, Sirius Legal en QuaData, heeft UBA een gids voor gegevensbescherming gelanceerd. Dit is een praktische leidraad die meegroeit met de relevante regelgeving.  


3. UBA staat ook achter de nieuwe visie van het CIM

Dankzij haar media-expertise heeft UBA bijgedragen aan de evolutie van het meetsysteem naar een modulair kader dat crossmedia in het hart van het systeem plaatst en de meting, planning en rapportering van de "volledige levenscyclus" en de "volledige trechter" mogelijk maakt aan de hand van eerlijke en objectieve metingen, waarbij de privacy van de gebruiker strikt wordt gerespecteerd.

Data & Technology Media Brand Strategy Privacy Sustainability