Hoe helpt UBA merken om op een duurzame en ethische manier te communiceren?

Working together

UBA heeft als missie om adverteerders te vertegenwoordigen en een creatief, innovatief en transparant ecosysteem te bevorderen om u te helpen sterke en duurzame merken te bouwen. Hieronder enkele zaken waaraan UBA in 2023 heeft bijgedragen.

Ontwikkelingen in de marketing van 'ongezonde' producten aan kinderen

De zelfregulering van de marketing van producten die als 'ongezond' of HFSS (High in Fats, Salt and Sugars) worden beschouwd, staat zowel op mondiaal als op Europees niveau onder druk. In oktober 2022 bracht de HGR een advies uit, waarna verschillende rondetafelgesprekken werden georganiseerd binnen het kabinet van de minister van Jeugdzaken, Benjamin Dalle. UBA stond aan de wieg van deze rondetafels met verschillende vertegenwoordigers van de sector waaronder Fevia, Comeos, de Jeugdraad, alsook vertegenwoordigers van verschillende ministeriële kabinetten en Sciensano. 

De minister drong er bij de sector op aan om nieuwe maatregelen te nemen om kinderen beter te beschermen tegen de marketing van HFSS-producten.

Tijdens deze rondetafels benadrukte UBA, samen met Comeos en Fevia, de voordelen van zelfregulering en diende, na overleg met hun leden, voorstellen in bij Minister Dalle over hoe de huidige 'Belgian Pledge' zou kunnen worden gewijzigd om kinderen beter te beschermen tegen reclame voor producten die onder de HFSS-categorie vallen, terwijl de definities van de categorieën onder de 'EU Pledge' behouden blijven.

Marketing van alcoholische dranken

In 2005 nam de sector een overeenkomst aan over de reclame en marketing voor alcoholhoudende dranken. De 'Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame' (JEP) werd gekozen als officiële controle-instantie. Deze overeenkomst is vervolgens verschillende keren aangepast om consumenten beter te beschermen tegen misbruik van alcoholische dranken.

Meer recent lanceerde de regering haar plan 2023-2028 en haar interfederale strategie inzake schadelijk gebruik van alcohol.

De sector heeft ook gereageerd met maatregelen om de bestaande overeenkomst te versterken, met name op het vlak van de bescherming van minderjarigen en de toepassing van de overeenkomst op sociale media. Ook andere punten worden door de sector bestudeerd om het akkoord verder te ontwikkelen.

In de toekomst zullen de FOD Volksgezondheid en het GEP de controlebevoegdheden bij de toepassing van de verschillende maatregelen delen.

Richtlijnen over milieuclaims en de CommToZero-coalitie

Gezien het wereldwijde belang van klimaatverandering en milieukwesties worden beslissingen van consumenten om producten te kopen beïnvloed door de wens om milieuschade te beperken of een positieve invloed op het milieu te hebben. Omdat dit belang de opkomst van milieuclaims heeft aangewakkerd, is het essentieel dat de doelgroep van marketingcampagnes betrouwbare informatie krijgt, zodat ze weloverwogen beslissingen kunnen nemen. De noodzaak om greenwashing tegen te gaan is ook als prioriteit aangemerkt door de Europese Commissie via de Euro Green Deal.

Om adverteerders te helpen beter te communiceren over hun duurzame initiatieven, heeft UBA samen met haar partners CommToZero gelanceerd, een coalitie van Belgische agentschappen, adverteerders en media met als doel duurzamere communicatie te ondersteunen.

Als onderdeel van deze coalitie heeft UBA de gids "Towards zero greenwashing" gelanceerd. Deze gids bevat 6 regels voor het vermijden van greenwashing in milieuclaims en is beschikbaar voor de hele markt.

Brand Strategy Sustainability