Tekent u ook de nieuwe zelfregulering voor de voedingsindustrie?

In 2012 lanceerden COMEOS, FEVIA en UBA de 'Belgian Pledge'. Met dit engagement verbond de Belgische voedingsindustrie en -handel zich om op een verantwoorde manier reclame te voeren naar kinderen. De nieuwe 'Belgian Pledge 2.0', bouwt hierop verder. De belangrijkste wijziging is een uitbreiding van de online scope naar de sociale media.

Op 19 mei 2017 werd bij UBA Academy hierover een studiedag georganiseerd. De aanwezigen werden op de hoogte gebracht van de evoluties op nationaal en internationaal niveau inzake (zelf)regulering en verantwoorde marketing naar kinderen toe. Daarnaast werd de inhoud van de draft 'Belgian Pledge 2.0' overeenkomst besproken. Mede dankzij de aanwezigheid van vertegenwoordigers van het EU Pledge secretariaat en van de World Federation of Advertisers werd de studiedag een succesvolle interactieve sessie.

Vernieuwde Belgian Pledge 2.0

Ondertussen werd de tekst van de nieuwe Belgian Pledge gefinaliseerd en vertaald naar een overeenkomst met rechten en plichten. De belangrijkste wijziging t.o.v. 2012 is een uitbreiding van de online scope van de Pledge. Naast bedrijfseigen websites vallen nu ook bedrijfsprofielen op sociale media binnen de scope.

Bedrijven die wensen toe te treden tot de Belgian Pledge 2.0 worden uitgenodigd om deze overeenkomst op 26 juni 2017 bij UBA officieel te komen ondertekenen tijdens een PR moment in aanwezigheid van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block:

  • Datum: 26 juni, van 10u tem 12u
  • Locatie: UBA, Antwerpselaan 2, 1853 Strombeek-Bever (Gebouw Jacobs Douwe Egberts)
  • Specifiek voor marketeers die zich richten op voedingsproducten naar kinderen

Om organisatorische redenen vraagt FEVIA om aan te geven of u als onderneming de Belgian Pledge 2.0 tekent. Indien ja, gelieve uw bedrijfslogo te bezorgen aan FEVIA (gdv@fevia.be).