Wat is de impact van reclame in dagbladen en hoe kunnen we deze verbeteren?

Aan het woord, Bruno Liesse, Senior Consultant bij Polaris. Deze video maakt deel uit van de UBA Traning 24/7 video-opleiding 'Welke rol speelt geschreven pers in een strategisch communicatieplan?'

Print & newspaper play

Samenvatting van de video:

Meer dan één Belg op twee ziet dagelijks content in een Belgische dagblad, dit zowel via een geprinte krant als digitale contacten (websites, apps,...). We kunnen dus, gezien het grote bereik, spreken van een massamedium toegankelijk voor iedereen (niet enkel personen met veel koopkracht). Tegenwoordig worden er meer dagbladen digitaal gelezen dan op papier. 

De betrokkenheid bij dit massamedium ligt zeer hoog. Dit omdat het zeer moeilijk is om simultaan een andere activiteit te doen terwijl u een dagblad leest.
De dagbladpers bestaat niet enkel uit nieuwsberichten en advertenties. Tegenwoordig is er ook content marketing of advertorials, één van de meest wijdverspreide werkingsmechanismen in de categorie. Content marketing en Advertorials lokken geen directe reacties uit maar in het algemeen wordt er op dit soort reclame even positief gereageerd als op een klassieke advertentie.
Uit onderzoek blijkt dat meer dan 30% van de lezers die een advertentie leest die hem of haar aanspreekt achteraf de website van het merk bezoekt of een specifieke zoekopdracht start. Hetzelfde geldt voor reclame op de websites van nieuwsmerken die het via “One Click Away” mogelijk maakt om makkelijk uw site te bezoeken of om een specifieke zoekopdracht uit te voeren.
Belgen zijn ook grote fan van coupons. Meer dan de helft van de lezers die een coupon zien van een product of dienst die hen interesseert, zegt actie te willen ondernemen. Inserts en coupons zijn tactische acties, specifiek voor het merk of voor promotie, met extreem hoge resultaten.

Maar hoe kan u uw campagne doeltreffender maken? 4 ideeën opgelijst:

  • Emotie: het opwekken van emoties, een goed gevoel geven
  • Actie: Zorg ervoor dat uw lezers reageren door een concrete call to action mee te geven (bijvoorbeeld door hen een aanbod te doen)
  • Interest: Ontwikkel content rond specifieke onderwerpen
  • Topicality: Integreer een nieuwselement (een gebeurtenis) in uw advertentie

Bekijk de video hier.

Media