Wat zet u best in het contract met uw bureau?

Aan het woord, Martine Ballegeer van Pitchpoint. Deze video maakt deel uit van de UBA Traning 24/7 video-opleiding "Hoe selecteer ik mijn bureau en organiseer ik een pitch?"

Playbutton vid 6

Samenvatting van de video:

Eén van de basiselementen van een contract tussen adverteerder en agentschap is de duur van het contract en de opzegtermijn in geval van beëindiging. Zo hebben beide partijen voldoende tijd om de overgang voor te bereiden en te zorgen voor een vlotte overdracht. Ook de betrokken (geografische) gebieden zijn belangrijk, zodat duidelijk is waar uw communicatiebureau actief is.  

In het contract moet ook vastgelegd worden welke merken of producten het marketingbureau zal promoten. Dit zorgt ervoor dat het bureau over de nodige expertise en middelen beschikt om deze producten of merken effectief op de markt te brengen.

Het contract moet ook bepalen welke merken of producten het marketingbureau moet promoten. Dit garandeert dat het bureau over de expertise en de middelen beschikt om deze producten of merken effectief op de markt te brengen.

Tegenwoordig wordt er vaak gewerkt met een exclusiviteitsclausule die in beide richtingen wordt gebruikt: een adverteerder kan eisen dat het bureau niet voor een directe concurrent werkt, net zoals een bureau kan eisen dat een adverteerder niet met verschillende bureaus samenwerkt. 

Bepaalde zaken, zoals het team dat zal werken op uw account, kunnen als bijlage bij het contract worden gevoegd. Hierin worden rollen en verantwoordelijkheden vastgelegd alsook welke personen en profielen u helpen uw merk op te bouwen. 

Elementen zoals auteursrechten en GDPR zijn cruciaal en moeten ook worden opgenomen om geschillen over eigendom of gebruik van creatieve middelen te voorkomen. Ook de persoonsgegevens van klanten kunnen op deze manier worden beschermd en juridische risico's kunnen zo vermeden worden.

Maak ook afspraken rond de samenwerking en governance.  Deze afspraken zijn essentieel en worden best opgenomen als bijlage aan het contract. Een pitck kan in vele gevallen vermeden worden door betere evaluaties en betere afspraken. Een effectievere samenwerking, waarin adverteerders een grote verantwoordelijkheid hebben.

Kijk zeker even na of het basiscontract, opgesteld door UBA i.s.m. ACC & Pitchpoint elementen bevat die nuttig kunnen zijn in de samenwerking met uw bureau of maak simpelweg gebruik van de Agency Line.

Bekijk de video hier. 

Agency