Blijf op de hoogte van de belangrijkste insights uit de sector

Maak account

Position Papers

 1. AffiliateMarketing.jpg

  Affiliate marketing: waardevolle piste voor adverteerders?

  • 10-09-21
  • News Position Paper

  Laat ons onmiddellijk beginnen met de hamvraag : wat is affiliate marketing precies?

  Lees meer over "Affiliate marketing: waardevolle piste voor adverteerders?"
 2. RTL OK.jpg

  De positie van UBA op de overname van RTL Belgium door DPG Media en Rossel

  • 29-06-21
  • News Position Paper

  UBA kijkt positief naar het potentieel van een sterk lokaal kwalitatief digitaal aanbod, maar blijft voorzichtig in een consoliderende markt.

  Lees meer over "De positie van UBA op de overname van RTL Belgium door DPG Media en Rossel"
 3. iStock-1282195447.jpg

  UBA formuleert aandachtspunten rond lokale verificatietool voor campagnes

  • 24-05-21
  • News Position Paper

  Advertentieverificatie is een proces waarmee adverteerders kunnen controleren of hun advertenties in de juiste context, de juiste sectie van een website en aan de juiste doelgroep worden weergegeven. Deze aanpak is belangrijk: het kan de manier waarop marketeers digitale media aankopen en hoe impressies worden gemeten in de markt verbeteren. Daarom moet het gebaseerd zijn op een relevante ad verification-technologie.

  Lees meer over "UBA formuleert aandachtspunten rond lokale verificatietool voor campagnes"
 4. uba-facebook-exigence.jpg

  UBA eist concrete maatregelen van Facebook

  • 06-07-20
  • News Position Paper

  UBA had op 3 juli een constructief gesprek met Facebook om de bezorgdheden van haar leden adverteerders te uiten en om duidelijkheid te krijgen over hoe het Facebook medium aan adverteerders een veilige en maatschappelijk verantwoorde merkomgeving kan bieden.

  Lees meer over "UBA eist concrete maatregelen van Facebook"
 5. fisc-media-covid.jpg

  UBA vraagt fiscale incentive voor investeringen in Belgische media

  • 08-04-20
  • News Position Paper

  Het merendeel van de Belgische ondernemingen wordt zwaar getroffen door de COVID-19 crisis. Die ondernemingen doen er alles aan om de crisis door te komen, in de eerste plaats door sterk te snoeien in de kosten. Daarbij is het advertentiebudget dikwijls één van de eerst geviseerde posten.

  Lees meer over "UBA vraagt fiscale incentive voor investeringen in Belgische media"
 6. Responsability-Social-Network.jpg

  Adverteerders vragen sociale media om hun verantwoordelijkheid op te nemen

  • 28-03-19
  • News Position Paper

  UBA roept samen met WFA (World Federation of Advertisers) sociale media ter verantwoording om gevaarlijke en haatdragende inhoud te blokkeren op hun platformen. Dit gebeurt naar aanleiding van een oproep van de ‘Association of New Zealand Advertisers’ (ANZA) bij de opening van de WFA Global Marketer Conference in Lissabon.

  Lees meer over "Adverteerders vragen sociale media om hun verantwoordelijkheid op te nemen"
 7. standpunten-uba.jpg

  De politieke standpunten van de UBA

  • 25-02-19
  • Position Paper

  UBA vertegenwoordigt haar leden op een actieve manier en gaat op basis van duidelijke standpunten een open gesprek aan met de overheid. We vragen de overheid aandacht voor een aantal basisprincipes.

  Lees meer over "De politieke standpunten van de UBA"
 8. AudioVisual.jpg

  UBA pleit voor sterk televisielandschap

  • 18-02-19
  • Position Paper

  De commissie Media van het Vlaams Parlement organiseerde op 14 februari 2019 een hoorzitting over "de leefbaarheid van televisie in Vlaanderen". Chris Van Roey, CEO UBA, verkondigde er het standpunt van de adverteerder en definieerde de volgens UBA 3 grote uitdagingen voor het Vlaams televisielandschap.

  Lees meer over "UBA pleit voor sterk televisielandschap"
 9. Food

  Nieuwe reglementering op de RTBF over tv-reclame en online video's voor voedingsmiddelen

  • 12-02-19
  • Position Paper

  Vanaf 1 maart 2019 zullen de tv-spots voor voedingsmiddelen verplicht specifieke vermeldingen moeten bevatten. Een aantal adverteerders ontvingen hierover op 7 februari van de RMB een bericht waarin deze wijziging van het reglement over tv-reclame en online video's voor voedingsmiddelen werd aangekondigd.

  Lees meer over "Nieuwe reglementering op de RTBF over tv-reclame en online video's voor voedingsmiddelen"
 10. diversity.jpg

  UBA publiceert charter "Unstereotype Communication"

  • 29-01-19
  • Insights News Position Paper Contract & guideline Publication

  UBA wil werk maken van diversiteit en inclusie in communicatie. De cijfers liegen er niet om. Eén Belg op vijf heeft een migratieachtergrond, het aandeel hoogopgeleide vrouwen overtreft stilaan het aantal hoogopgeleide mannen, en de ouderdomspiramide staat op z’n kop. De samenleving is de afgelopen decennia met andere woorden drastisch veranderd. Toch worden deze veranderingen vandaag nog te weinig weerspiegeld in reclameboodschappen.

  Lees meer over "UBA publiceert charter "Unstereotype Communication""
 11. Enquete.jpg

  UBA ondertekent de EU praktijkcode betreffende desinformatie of nepnieuws

  • 31-10-18
  • News Position Paper

  Uit de meest recente Eurobarometer-enquête blijkt dat nepnieuws volgens 83 % van de respondenten een gevaar vormt voor de democratie.

  Lees meer over "UBA ondertekent de EU praktijkcode betreffende desinformatie of nepnieuws"
 12. sustainable-communication.jpg

  UBA publiceert charter Maatschappelijk Verantwoord Communiceren

  • 25-10-18
  • Position Paper Contract & guideline

  Duurzaamheid in communicatie is geen optie, het is een noodzaak. UBA neemt het initiatief om deze houding te stimuleren.

  Lees meer over "UBA publiceert charter Maatschappelijk Verantwoord Communiceren"
 13. influencers.jpg

  Aanbevelingen voor online influencers

  • 09-10-18
  • News Position Paper Contract & guideline Publication

  Influencers worden meer en meer gevraagd om producten en diensten van adverteerders te promoten en/of ze aan te bevelen bij hun volgers. 

  Lees meer over "Aanbevelingen voor online influencers"
 14. Karim-debbah2.jpg

  UBA publiceert Belgian Digital Media Charter

  • 08-10-18
  • Position Paper Publication

  In juni 2018 publiceerde UBA het Global Media Charter. Daarin identificeerde UBA acht aandachtspunten in de digitale media waar merken zich fundamenteel zorgen om maken. Vandaag neemt UBA het initiatief in haar ‘Belgian Digital Media Charter’ om voor elk van de probleemgebieden concrete criteria en aandachtspunten voor de Belgische markt uit te werken. UBA zet hiermee een belangrijke stap in de hervorming van de Belgische digitale advertentiewereld.

  Lees meer over "UBA publiceert Belgian Digital Media Charter"
 15. advertisers-agency.jpg

  De relatie tussen adverteerder en creatief bureau: 
een kwalitatief onderzoek van UBA en PitchPoint

  • 20-09-18
  • Position Paper Publication Survey

  Naar aanleiding van de oprichting van het Expert Community 'Agency Management', deed PitchPoint in opdracht van UBA een onderzoek bij een aantal grote adverteerders naar hun relatie met hun creatief bureau. In tegenstelling tot wat sommige internationale studies uitwijzen, zit de relatie tussen adverteerders en creatieve bureaus in België wel goed. Over het algemeen heerst er tevredenheid.

  Lees meer over "De relatie tussen adverteerder en creatief bureau: 
een kwalitatief onderzoek van UBA en PitchPoint"
 16. influencer-uba.jpg

  UBA geeft aanbevelingen voor social influencers

  • 03-07-18
  • Position Paper

  Gebruikers van social media communiceren meningen, visies en ervaringen via diverse digitale kanalen. Dit gebeurt al dan niet in samenwerking met merken. Voor de consument is het echter niet altijd duidelijk of de social influencers hun eigen mening of dat van een merk vertolken. Ook voor de social influencers zelf en voor de merken is het zinvol om meer duidelijkheid en transparantie te creëren.

  De FOD Economie publiceerde in mei 2018 in dit verband eenzijdig het document 'Guidelines voor online influencers'. Het bracht echter meer verwarring dan verduidelijking. Er kwam hierop veel kritiek zodanig dat Minister Kris Peeters het document terugtrok en overleg met de sector vroeg. Dit UBA position paper vertegenwoordigt de mening van de adverteerders in dit verband en zal door UBA gebruikt worden als uitgangspunt voor het overleg met het kabinet, FOD Economie en de Raad voor de Reclame.

  Lees meer over "UBA geeft aanbevelingen voor social influencers"
 17. transparency-manifesto-UBA.jpg

  UBA stimuleert een cultuur van datatransparantie

  • 24-04-18
  • Position Paper

  UBA onderschrijft het 'Manifesto for Online Data Transparency'. In dit manifest vraagt UBA en WFA aan hun leden om de mentaliteit van 'people-first' te hanteren boven 'data-first' bij de verwerking van persoonsgegevens. Merken worden opgeroepen zich in te zetten voor een data-ecosysteem dat de keuzes van consumenten respecteert en hun het recht geeft op volledige controle van hun eigen gegevens.

  Lees meer over "UBA stimuleert een cultuur van datatransparantie"
 18. iStock-922619090.jpg

  Position Paper: UBA vraagt correcte meting online media investeringen

  • 10-04-18
  • Position Paper

  Adverteerders wensen een correcte meting van hun advertising en van de gebruikte media, zoals vermeld in het UBA Position Paper CIM 2020, 29/1/2015. Adverteerders hebben een framework nodig waardoor zij hun marketing communicatie investeringen effectief en efficiënt kunnen plannen, meten, evalueren en permanent kunnen verbeteren. Een realistisch zicht op de media investeringen, inclusief de online media investeringen, is een vereiste.

  Lees meer over "Position Paper: UBA vraagt correcte meting online media investeringen"
 19. GDPR-Charter.jpg

  UBA publiceert een Transparantie Charter over GDPR

  • 13-02-18
  • Position Paper

  Bedrijven gebruiken persoonsgegevens om enerzijds klanten te werven en anderzijds om een goede dienstverlening te kunnen geven aan bestaande klanten. Deze activiteit kadert in hun wettelijke recht van vrijheid van ondernemerschap. GDPR (General Data Protection Regulation) biedt een regelgevend kader om bedrijfs- en consumentenbelangen in evenwicht te brengen.

  Lees meer over "UBA publiceert een Transparantie Charter over GDPR"
 20. iStock-183769938.jpg

  Position Paper: Digitale media ondermijnen zelfregulering commerciële communicatie

  • 14-11-17
  • Position Paper

  Zelfregulering is een essentieel onderdeel van de controle op reclame. In België wordt dit op succesvolle manier gecoördineerd door de Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame (JEP). Digitale media zoals Google en Facebook zijn steeds belangrijkere spelers in de reclamewereld. Hun impact op de advertentiemarkt beroert alle stakeholders en kan niet worden overschat. Meer dan een derde van de consumentenklachten in Europa gaan ondertussen over digitale reclame. Toch dragen diezelfde digitale media niet bij aan de financiering van de zelfregulering. Ze brengen daardoor het hele systeem in gevaar.

  Lees meer over "Position Paper: Digitale media ondermijnen zelfregulering commerciële communicatie"
 21. Resized_Touch-ID-or-Enter-Passcode-503734384_4608x3072.jpg

  Adverteerders geven advies over de ePrivacy wetgeving

  • 04-04-17
  • Position Paper

  Op 25 mei 2018 treedt de 'General Data Protection Regulation' in voege. Deze Europese wetgeving behandelt de problematiek van de verzameling, opslag en gebruik van persoonlijke gegevens. Daarnaast is er de Europese ePrivacy richtlijn die aan herziening toe is. Europa werkt vandaag aan een politiek akkoord rond deze nieuwe 'ePrivacy Regulation' die eveneens in 2018 van kracht zou gaan. De grote lijnen van deze wetgeving zijn ondertussen bekend. UBA zorgt ervoor, o.a. via WFA, om het standpunt van de adverteerder kenbaar te maken aan de nationale en Europese instanties.

  Lees meer over "Adverteerders geven advies over de ePrivacy wetgeving"
 22. Resized_Man-in-suit-with-bag,-on-zebra-crossing-531594755_3000x1997.jpg

  UBA Position Paper: UBA ijvert voor betere online advertentie formaten

  • 27-03-17
  • Position Paper

  UBA neemt als 'affiliate' partner deel aan de 'Coalition for Better Ads' . Deze organisatie wil consumenten een betere online reclame-ervaring bieden. Op basis van een uitgebreid onderzoek van de online gebruikerservaring bij meer dan 25.000 consumenten in Europa en Verenigde Staten publiceert de coalitie een lijst van 104 online advertentieformaten en de daarmee gepaard gaande gebruikerservaring. UBA vraagt adverteerders in België om een aantal 'irriterende' online formaten in hun campagnes te vermijden.

  Lees meer over "UBA Position Paper: UBA ijvert voor betere online advertentie formaten"
 23. London-Piccadilly-during-night-525568423_6016x4000.jpeg

  UBA Position Paper: financieren grote merken terroristische organisaties?

  • 01-03-17
  • Position Paper

  Begin februari 2017 blokletterde The Times dat een aantal grote merken terreur ondersteunen via online-advertenties. Ook de Financial Times2 verspreidde reeds eerder een dergelijke boodschap. Dit is uiteraard een volledige vervorming van de waarheid. Dat advertenties van sterke merken terecht komen op onaangepaste, dubieuze en zelfs criminele sites is niet te wijten aan deze merken, maar wel aan een online ecosysteem dat te snel gegroeid is om deze merken een effectieve bescherming te bieden. ‘Brand Safety’ wordt een ernstig probleem voor adverteerders. En uiteindelijk zijn het alleen de merken -en niet de media, de platformen of de tussenpersonen- die verantwoordelijk gesteld worden voor en schade lijden door een foutief geplaatste advertentie. 

  Lees meer over "UBA Position Paper: financieren grote merken terroristische organisaties?"
 24. Resized2_Businessman-Working-Email-Writing-Workplace-Concept-498406298_5769x3851.jpg

  UBA Position Paper: adverteerders zetten een betere standaard voor viewability op de agenda

  • 16-02-17
  • Position Paper Survey

  ‘Viewability’ van online advertenties is al enige jaren een belangrijk gespreksonderwerp in de digitale reclamewereld. Oorspronkelijk werden online campagnes geëvalueerd op ‘served impressions’, waarbij gemeten wordt hoeveel keer een advertentie opgeroepen wordt bij een server. Onder impuls van de ‘Media Rating Council’ (MRC) evolueerde dit in 2014 naar ‘viewable impressions’ en werd een internationale standaard in het leven geroepen om de zichtbaarheid (viewability) van een advertentie te bepalen. UBA deed bij haar leden een onderzoek om na te gaan in welke mate die standaard vandaag nog tegemoet komt aan hun behoeften.

  Lees meer over "UBA Position Paper: adverteerders zetten een betere standaard voor viewability op de agenda"
 25. He's-making-his-own-breakfast-501618185_3866x2580.jpeg

  UBA Position Paper: een Europees reclameverbod voor voedingsmiddelen en dranken is economisch en maatschappelijk onverantwoord

  • 01-02-17
  • Position Paper

  De Europese richtlijn Audiovisuele Mediadiensten (AVMD) vormt sinds 2007 de basis voor de regulering van audiovisuele reclame in Europa. Deze richtlijn is momenteel aan herziening toe. UBA verwoordde het adverteerdersstandpunt in een UBA Position Paper in februari 2016. In januari 2017 lanceerde de ENVI Commissie van het Europees Parlement in dit verband een reeks amendementen die erg problematisch kunnen worden voor de voedings- en drankenindustrie.

  Lees meer over "UBA Position Paper: een Europees reclameverbod voor voedingsmiddelen en dranken is economisch en maatschappelijk onverantwoord"
 26. chancestofindjobthrurecruiterare15percent_myjobthoughts.jpg

  UBA Position Paper 2 over de afschaffing 15% bureaucommissie

  • 28-11-16
  • Position Paper Publication

  In haar nieuwe Position Paper blijft UBA voorstander om de voormalige bureaucommissie in mindering te brengen van de bruto-tarieven. De adverteerders vragen een verdere harmonisatie en een uniform systeem, wat meer transparantie en duidelijkheid in de prijszetting van media kan brengen.

  Lees meer over "UBA Position Paper 2 over de afschaffing 15% bureaucommissie"
 27. screen_shot_2016-07-05_at_16.45.56.png

  UBA Position Paper over Native Advertising

  • 08-07-16
  • Position Paper

  Merken bieden consumenten meer en meer ‘premium content’ aan in nauwe samenwerking met media. De merkboodschap wordt aangepast aan het medium en zo goed mogelijk geïntegreerd in de context. Daarnaast wordt gestreefd naar een inhoudelijke meerwaarde voor de consument. Men noemt dit nieuwe format 'native advertising'.

  Lees meer over "UBA Position Paper over Native Advertising"
 28. dab_piktogramm.png

  UBA Position Paper over de impact van de digitalisering van radio op de reclamemarkt

  • 15-06-16
  • Position Paper

  De Vlaamse Regering keurde de conceptnota van minister Gatz goed over "een duurzaam en toekomstgericht radiolandschap". Een nieuw radiofrequentieplan voor FM wordt bestudeerd maar is niet evident. De FM-band biedt onvoldoende ruimte om een verdere uitbouw naar een divers en concurrentieel radiolandschap te organiseren. Een digitalisering van het Vlaams radiolandschap dringt zich op. DAB+ wordt als standaard naar voor geschoven voor digitale etheruitzendingen. Nieuwe erkenningen voor landelijke radio's op FM zullen gekoppeld worden aan de verplichting om het signaal ook te (laten) verdelen via DAB+. Een analoge switch-off wordt voorgesteld ten laatste 2 jaar na het behalen van 50% luisterduur.

  UBA analyseerde de vraag wat de impact van deze beslissingen zou kunnen zijn voor adverteerders en presenteerde zijn bevindingen in de Mediacommissie van het Vlaams Parlement.

  Lees meer over "UBA Position Paper over de impact van de digitalisering van radio op de reclamemarkt"
 29. drapeau_europeen.jpg

  UBA Position Paper over AVMS Europese Richtlijn

  • 25-02-16
  • Position Paper

  Adverteerders geven advies voor de herziening van de Europese Audio Visual Media Services (AVMS) richtlijn.

  Lees meer over "UBA Position Paper over AVMS Europese Richtlijn"
 30. Resized_Place-of-work-510302690_5087x3391.jpg

  UBA Position Paper: Adblockers. Adverteerders zetten het belang van de consument centraal in het adblockers-debat

  • 28-01-16
  • Position Paper

  In juni 2015 gebruikten zo’n 200 miljoen internetgebruikers actief software om advertenties te blokkeren. Een week na de lancering van iOS 9 in september 2015 stonden ad blockers al op de eerste en derde plaats in de lijst van meest gedownloade, betalende apps. Dat zijn verontrustende trends voor iedereen die bezig is met brand marketing.

  Lees meer over "UBA Position Paper: Adblockers. Adverteerders zetten het belang van de consument centraal in het adblockers-debat"