Exchange Community > CMI

De Exchange Community CMI (Consumer & Market Insights) legt de focus op alles wat verband houdt met marktonderzoek en de analyse van het gedrag van de consument. We helpen u bij te blijven met de laatste trends, zowel wat betreft segmentatie als de nieuwe meettechnieken. Deelname is interessant voor Marketing, Communication, CMI en Research Managers/Directors.

Welke domeinen behandelt de Research CMI Community?


Onderzoek naar het gedrag van consumenten evolueert pijlsnel dankzij nieuwe digitale technieken, zowel voor het verzamelen van gegevens als voor het behandelen ervan. Ook het menselijke aspect wordt niet vergeten.

Bestuur

  • Caroline Chabier

    Voorzitster
    Vandemoortele | Customer Insights & Market Research Manager
  • Eva Agten

    Co-voorzitster
    Telenet | Market Research en Consumer Insight Manager