Bestuur

Het dagelijks beheer wordt waargenomen door een team van ervaren medewerkers. Zij worden bijgestaan door de leden van het Executief Comité en de Raad van Bestuur.

Het Executive Committee

MiraDeMaeyer_landscape.png

Het Executive Committee is samengesteld uit de voorzitter, de Nederlandstalige en Franstalige vice-voorzitters en de penningmeester. De CEO en COO zijn aanwezig op alle vergaderingen.

Maak kennis met het Exco

De Raad van Bestuur

Business-man-in-suit-taking-a-big-fast-step-forward-512594944_3005x2000.jpeg

De Raad van Bestuur is samengesteld uit minimum 5 en maximum 35 bestuurders, die benoemd worden voor een termijn van 3 jaar. De samenstelling wordt op de jaarlijkse Algemene Vergadering besproken.

Maak kennis met de bestuurders