Wat is OGSM en waarom zou elke afdeling er één moeten hebben? volgens Ides Ticket

Ides Ticket.png

OGSM is de afkorting van: Objectives, Goals, Strategies, Measures. OGSM is een strategisch businessplan om één A4 op te stellen waarin het senior management zijn visie voor het bedrijf op korte, middellange en lange termijn formuleert als een antwoord op vier grote vragen: Wat is onze bestemming? Hoe zal het eruitzien als we onze bestemming bereiken? Hoe komen we op onze bestemming? Hoe weten we dat de gevaren koers de juiste is?

Bedrijven kunnen een OGSM gebruiken als een wegenkaart om strategieën te bedenken, te hanteren en te verspreiden.

Hoe werkt het?

 1. De opzet (Objectives) van uw bedrijf, afdeling of merk definieert u in woorden. De bijbehorende doelen (Goals) definieert u in cijfers. De strategieën om uw doelen te halen definieert u in woorden, en de waarden (Measures) die u gebruikt om de strategieën te meten definieert u in cijfers en woorden. Eenvoudiger kan niet: Woorden, Cijfers, Woorden, Cijfers, Woorden.

 2. Het mooie aan het OGSM-model is dat het door een aantal niveaus naar beneden sijpelt, van de hoogstgeplaatste bestuurder tot de laatste nieuwkomer: iedereen in de organisatie weet welke richting hij uitgaat en wat hij moet doen om daar te geraken

 3. In het OGSM-model bundelen spelers hun krachten om een strategie uit te werken en toe te passen. Alle commerciële factoren kunnen er een rol in spelen: innovatie, klantgerichtheid, kwaliteit, engagement van medewerkers, sales en marketing.

 4. Het OGSM-document moet één duidelijk, eenvoudig en wijdverspreid A4'tje zijn. Het moet ook regelmatig gebruikt worden om de situatie op te volgen.

Wat zijn de voordelen?

 1. Focus. Het OGSM-model begint met een duidelijk doel voor ogen. Dat stelt het team in staat zich op de gezamenlijke doelstellingen te focussen, eerder dan op de doelstellingen per afdeling of per individu. Op die manier begrijpt elke schakel hoe zijn bijdrage, of de bijdrage van zijn afdeling, een rol vervult in wat het bedrijf en de klanten echt belangrijk vinden. Het helpt om keuzes te maken, vooral over wat u NIET mag doen.

 2. Samen sterk. Om een OGSM uit te werken moeten de juiste collega's de handen in elkaar slaan. Het resultaat is een geïntegreerde samenwerking met de focus op wat het bedrijf en de klanten echt belangrijk vinden en met aandacht voor de onderlinge afhankelijkheid en het onderlinge verband tussen middelen en functies. Zo werkt men samen over alle functies heen en werkt men elkaar niet tegen, in tegenstelling tot andere organisaties waar de medewerkers met oogkleppen op werken.

 3. Follow-up. Doordat verschillende hiërarchische niveaus de OGSM communiceren krijgt u een team dat aan één zeel trekt, dat zich zelfverzekerd aan persoonlijke doelstellingen wil binden omdat alle leden begrijpen hoe hun doelstellingen passen in de globale doelstellingen van het bedrijf.
   
 4. Uw strategie op één A4. Door uw OGSM eenvoudig, duidelijk en helder te verwoorden op één A4 heeft de organisatie er alle vertrouwen in dat de visie van het bedrijf op alle niveaus binnen de organisatie, maar ook extern, aan de klanten, met succes wordt gecommuniceerd. Een goed gestructureerde OGSM mag u met trots ophangen aan het mededelingenbord of verspreiden via andere communicatiekanalen.

Wanneer u het principe van woorden cijfers woorden cijfers woorden respecteert, zal de OGSM leiden tot een gewichtig en SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-based) businessplan.

 

Hoe komt het tot stand?

 1. Het vertrekpunt definiëren: Een OGSM gaat altijd uit van de vraag 'Waar zijn we nu?'. Het antwoord op die vraag vindt u aan de hand van een audit, of met behulp van een POWER SWOT.

 2. Uw bedrijf kennen: Voor u beslissingen neemt over wat haalbaar is in termen van bedrijfsvisie en bijbehorende doelen, moet er eensgezindheid zijn binnen uw team. Iedereen moet het eens zijn over de beste praktijken, iedereen moet akkoord gaan met de rol die hij op deze reis vervult.
   
 3. Strategieën uitwerken: Organiseer een aantal gefaciliteerde workshops, onder leiding van een ervaren OGSM-facilitator. Die kan het team aanmoedigen om Objectives en bijbehorende Goals te definiëren, om weloverwogen beslissingen te nemen over de keuze van specifieke strategieën om uw doelstellingen te realiseren, maar ook over hoe men de doeltreffendheid van strategieën moet registreren en meten.
   
 4. Strategieën hanteren en aanpassen: Door met zorg de correcte waarden te selecteren tijdens het uitwerken van een OGSM-model ziet u erop toe dat de OGSM in de dagelijkse bedrijfsvoering wordt geïntegreerd. Na verloop van tijd, doorgaans elke 3 maanden, wordt een OGSM aangepast op basis van nieuwe omstandigheden en opportuniteiten.

Mijn goede raad:

 • U alleen beslist over uw bestemming. U wilt plezier beleven op het werk. Wacht de orders van uw manager niet af. Schrijf uw OGSM op één A4. Dat is uw vrijheid binnen het grotere geheel.

 • Een OGSM op één A4 is de makkelijkste manier om regelmatig met de teams op te volgen of u nog de juiste richting uitgaat of niet. Wat wenst u nog meer?

 • Iedereen kan met de fiets rijden, toch? Hetzelfde geldt voor OGSM: iedereen kan er een maken. Het vergt alleen wat oefening en ervaring in het begin. Net als fietsen. Zoals Michael Jordan zo mooi zei: 'Don’t be afraid to fail. Be afraid not to try.'

Ides Ticket, Managing Partner Business Markers

Meer info?

Schrijf u in voor onze opleiding Plan Efficiency"Hoe maak ik een plan dat werkt? Van visie naar actie op 1A4 met de OGSM methodiek": meer info en inschrijvingen

Brand Strategy