Resolutie betreffende een geïntegreerd gokreclamebeleid

gokken.jpg

In de resolutie die op 24 april 2019 werd aangenomen door het Vlaamse Parlement ligt het accent vooral op zelfregulering en het maken van duidelijke concrete afspraken, met name rond sportweddenschappen en gokreclame.

De plenaire vergadering van het Vlaamse Parlement heeft op 24 april 2019 een resolutie aangenomen betreffende een geïntegreerd gokreclamebeleid. In deze resolutie vraagt het Vlaams Parlement aan de Vlaamse Regering om:

1° de VRT ertoe aan te sporen zo spoedig mogelijk een ethische code over haar beleid met betrekking tot alle vormen van gokreclame uit te werken;

2° de Vlaamse private mediabedrijven ertoe aan te sporen in de Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame (JEP) een soortgelijk zelfregulerend ethisch kader uit te werken rond gokreclame;

3° bij het opmaken van de volgende beheersovereenkomst met de openbare omroep concrete afspraken te maken over het uitzenden van commerciële communicatie over sportweddenschappen en gokreclame;

4° voor gokreclame in het bijzonder en voor het kansspelbeleid in het algemeen, samen met de federale overheid en de andere deelstaten in structureel overleg te treden opdat de nodige maatregelen worden genomen en afspraken worden gemaakt in het kader van een geïntegreerd kansspel-beleid.

In dit kader heeft ook de federale overheid, bevoegd voor kansspelen, bij koninklijk besluit van 25 oktober 2018, naast voorwaarden met betrekking tot het aanbieden van online kansspelen en weddenschappen, beperkingen opgelegd aan reclame voor dergelijke diensten. Onder meer de uitzending van reclame voor online sportweddenschappen tijdens live sportverslaggeving wordt verboden, evenals reclame voor online weddenschappen gericht tot minderjarigen. Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2019.