Aankoopintentie smart speakers is reëel

smart speaker.jpg

Wavemaker communiceerde de resultaten uit de tweede golf van zijn Voice Marketing Landscape-barometer. Die voerde Ivox vorige maand bij een steekproef van 1000 respondenten (18-59).

In vergelijking tot de eerste golf die in juni verscheen, is de penetratie van het toestel weliswaar dezelfde gebleven, maar is het aantal mensen dat van plan is een smart speaker te kopen gestegen van 19,7% naar 28,7%. De belangstelling is het grootst bij de Franstaligen (32,7%) en de 18-34-jarigen (34,6%).
 
Ook het aantal smart speakers per gezin neemt toe: 38% van de gebruikers verklaart er meer dan een te bezitten.
 
Als we naar de merken kijken, blijkt dat de Sonos One zijn eerste plaats moest afstaan aan Google Home. Het duo domineert de markt met een marktaandeel van respectievelijk 21,5% en 32,6%, voor de HomePod van Apple (11,8%). Bij de aankoopintentie overheerst Google ook (39,1%), voor de HomePod (20,3%) en de Sonos One (19,8%).
 
Meer dan tijdens de vorige golf neemt de ‘gifting power’ van de smart speaker toe, ook al wordt het toestel hoofdzakelijk voor zichzelf gekocht (68%).
 
Wat het gebruik van de smart speakers betreft: dat blijft klassiek: muziek beluisteren (62%), de weg vragen (46%), vragen hoe laat het is (38%), naar het nieuws luisteren (38%)… Er wordt tegenwoordig ook gevraagd naar informatie over producten (37%) en recepten (39%). 30% van de respondenten gebruikt hun smart speaker ook om online te kopen.
 
Wat V-commerce betreft hebben de voornaamste belemmeringen te maken met een gebrek aan vertrouwen (42%) en de noodzaak om een product te testen (38%).
 
Het onderzoek van Wavemaker buigt zich verder nog over ‘voice branding’: 37% van de respondenten verwachten gepersonaliseerde stemmen, zeker bij de 18-34-jarigen (45%) en de vrouwen (40%). Van hen verklaart 49% van de respondenten dat personalisatie bijdraagt tot een betere identificatie van het merk en 36% tot meer geloofwaardigheid. 44% van de Nederlandstaligen en 42% van de 18-34-jarigen staat achter Voice Celebrity.
 
Tot slot neemt de inzet van vocal assistants in de auto toe van 28% naar 30,6%, net zoals de dagelijkse toepassing in de auto (26%).

Research & Insights