Betaalt u uw communicatiebureau écht te veel? Of écht te weinig?

EC Procurement_iStock-1127866568.jpg

Wanneer we adverteerders vragen waarom ze een pitch uitschrijven, is het antwoord vaak dat ze vinden dat hun communicatiebureaus 'te zwaar doorrekenen'. Uit die hoek krijgen we nochtans iets heel anders te horen: 'te veel druk op onze marges'.

Betaalt u een billijke vergoeding?

Onbetaalde facturen maken slechte vrienden. Een eerlijk remuneratiemodel waar beide partijen zich in kunnen vinden, ligt aan de basis van elke succesvolle samenwerking. Maar hoe weet u wat billijk is? Weeg uw vergoeding af tegen de norm.

1. Uurtarieven zeggen niet alles

Een degelijke vergoedingsnorm is meer dan de som van de uurtarieven die tegenwoordig worden aangerekend. Hoewel uurtarieven een eerste indicatie zijn, zeggen ze niets over het totale prijskaartje. Een communicatiebureau dat hoge tarieven aanrekent maar heel doelgericht werkt, kan uiteindelijk goedkoper uitvallen dan een bureau met lage tarieven.

Gebruik vergelijkbare deliverables: evalueer de reële waarde op basis van wat u allemaal voor dat geld hebt gekregen.

2. Houd vast aan uw operationele model

De wijze waarop beide partijen zullen samenwerken, is een essentieel deel van het remuneratiemodel. Geld en efficiëntie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Sla de handen in elkaar om uw wederzijdse governancemodel en de samenwerking tussen uw teams efficiënt en effectief te optimaliseren/naar wens af te stemmen. Stel vooraf een lijst met relevante tools en samenwerkingsplatforms op en neem die mee in de evaluatie van hun vergoeding.

Als elke beslissing op 3 hiërarchische niveaus goedgekeurd moet worden: geen probleem. Als dat is hoe er in uw bedrijf gewerkt wordt, dan is dat maar zo. Licht uw bureau in zodat het daar rekening mee kan houden bij de facturatie. Dat zal minder frustratie opwekken bij alle betrokken partijen.

3. Wees duidelijk en koester geen onrealistische verwachtingen

Als de scope en het budget welomlijnd zijn, is de kans kleiner dat er misvattingen ontstaan over wat u voor dat geld mag verwachten. Een voorbeeld: we ontmoeten nogal wat adverteerders die hun communicatiebureau om 'strategische input' vragen, zonder eerst te verduidelijken wat zij daaronder verstaan. Voor sommigen is 'strategische input' niet meer dan een tweemaandelijkse concurrentiebeoordeling, terwijl anderen op regelmatige tijdstippen met het merk zouden samenzitten om samen naar oplossingen te zoeken.

Die duidelijkheid biedt u meer zekerheid dat uw communicatiebureau het overeengekomen budget niet snel te buiten zal gaan.

Samengevat: een vergoeding is billijk als beide partijen het gevoel hebben er voldoende voor terug te krijgen. Er bestaat niet zoiets als een kant-en-klaar remuneratiemodel.

Pas wanneer u goed beseft wat uw opties zijn, kunt u tot een transparante en billijke vergoeding komen – de basis voor een goede verstandhouding.

Auteur: Anja De Landsheer, PitchPoint

Meer weten over remuneratiemodellen? Volg onze UBA Master Class dd. 18/05/2020 'Agency Selection & Remuneration'.

Bent u geïnteresseerd in de samenwerking tussen Procurement & Marketing, neem dan deel aan onze UBA Expert Community dd. 29/04/2020 'Agency Management: Procurement & Marketing'.

Agency