UBA ledenenquête over de impact van COVID-19

Membersurvey2020corona.png

UBA deed een enquête over de impact van de COVID-19 crisis bij haar leden. Het onderzoek werd gevoerd tussen 14 en 23 april. Er namen 64 bedrijven uit 15 verschillende sectoren deel. We vatten hier de voornaamste bevindingen voor u samen.

Marketeers zijn erg bezorgd voor de toekomst
Op de vraag 'Bent u bezorgd over het feit dat uw bedrijf/merk de crisis zal overleven?" antwoordde 48% positief. Een erg hoog percentage, voornamelijk omdat de meeste UBA-leden toch eerder grote bedrijven zijn. Hopelijk betreft het hier een eerste emotionele reactie en zal de realiteit toch milder zijn. Het geeft wel een beeld van het beperkte vertrouwen in de toekomst bij bijna de helft van de bedrijven.

Campagnes werden massaal uitgesteld
Omwille van COVID-19 hebben 88% van de bedrijven één of meerdere campagnes uitgesteld. De redenen hiervoor waren divers: conversiecampagnes in een periode waar er geen distributie meer was, campagnes waarvan de tone-of-voice niet meer aangepast was, enzovoort.

Wel heeft 85% van de merken onmiddellijk nieuwe campagnes gecreëerd als antwoord op de huidige situatie. Bij 60% zijn deze campagne trouwens al gerealiseerd of gaan ze weldra live. Bij 25% staan ze nog op de planning. Het gaat vooral over campagnes waar het accent ligt op sensibilisatie en informatie van de consument.

Daling van media- en marketingbudgetten
Media- en marketing budgetten worden teruggeschroefd en die trend zal zich waarschijnlijk voor de rest van 2020 blijven doorzetten. Bij 30% van de adverteerders is het media-budget een heel stuk gedaald, bij 28% is er een 'redelijke' daling. Wat de marketing-budgetten betreft verklaren 61% van de respondenten dat hun budget door de crisis gedaald is.

Over de grootte van de daling kan de enquête geen uitsluitsel geven. Maar uit de recente enquête van Nielsen (zie UBA-artikel 'De impact van COVID-19 op de reclamedruk in België') blijkt dat de reclamedruk in tv, radio en kranten in de periode van 9/3 tot 11/4 een gemiddelde daling vertoonde van 38% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Voor het medium radio bedroeg de daling zelfs 52%.

De originele marketingplannen voor 2020 werden ondertussen door 85% van de adverteerders naar de prullenmand verwezen. Bij 11% moet hierover nog een beslissing genomen worden en slechts 4% houdt vast aan zijn oorspronkelijke plannen. Uit de bevraging blijkt dat de nieuwe plannen van nul af aan (zero-base) terug opgemaakt worden. De reset-knop wordt volledig ingedrukt.

Veel adverteerders merken op dat ze de volgende maanden het accent zullen leggen op het versterken van e-commerce en de digitalisatie van het aanbod.

Empathie, flexibiliteit en fiscale incentive
Marketeers wijzen op het belang van samenwerking en solidariteit in deze periode. Daarnaast zien ze creatieve manieren om de krachten tussen merken te bundelen en zo de consument positief te verrassen. De actie #sportinuwkot van UBA-leden Basic-Fit en Decathlon is daarvan een goed voorbeeld.

Van de regies en media verwacht men een grote flexibiliteit, zowel qua timing als budget. Uit een rondvraag van UBA bij de Belgische regies (zie UBA-artikel 'Hoe gaan de Belgische regies en uitgevers om met de vragen van adverteerders') einde maart blijkt dat de meeste regies inderdaad rekening houden met de moeilijke situaties waarin adverteerders zich bevinden.

Tenslotte is er ook een duidelijke vraag naar fiscale incentives voor investeringen in Belgische media. Wat dit laatste betreft heeft UBA begin april samen met de Belgische media aan de federale overheid gevraagd om in België een in de tijd beperkt belastingkrediet of investeringsaftrek toe te kennen voor reclame investeringen in Belgische media (zie UBA-artikel 'UBA vraagt fiscale incentive voor investeringen in Belgische media')

Dergelijke fiscale incentive is in het belang van de media en eveneens in het belang van de globale economie, de consumenten en de werkgelegenheid. Ondertussen is deze week een gezamenlijke vraag van UBA en alle Belgische media naar overheid en politiek gestuurd om nogmaals de nadruk te leggen op het belang van een dergelijke ondersteuning van de sector.

UBA-leden inspireren elkaar
In de enquête werd ook gevraagd naar goede raad voor de collega's. Een greep uit de reacties:

  • Blijf communiceren
  • “Blijf uw consument positief verrassen
  • Toon sociaal engagement
  • Dit is het ideale moment om de eigen waarden en missie nog eens tegen het licht te houden en hier op gepaste wijze over te communiceren
  • Zorg dat u voorbereid bent op een tweede golf en wees beducht om geen tweede keer gepakt te worden in snelheid

Als ledenorganisatie blijven we bij UBA luisteren naar uw bezorgdheden. We lanceerden vlak na de lockdown de dienst UBA Care Line. Hebt u een vraag en weet u niet waar u terecht kan? Wij brengen u in contact met de geschikte expert, we wijzen u de weg in tools en diensten, we raden u artikels of studies aan die relevant zijn, we verbinden u met andere leden die dezelfde problematiek doormaken,… Kortom, we helpen u om snel en efficiënt een antwoord te vinden!

Brand Strategy E-commerce & Sales