Mediabestedingen: België en Luxemburg, een en dezelfde strijd!

nielsen.jpg

Nielsen publiceerde zijn Ad'Report over de (bruto) reclamebestedingen in het Groothertogdom Luxemburg tijdens het eerste semester. Net zoals de Belgische markt (-25,8%) dalen die met 24,5% tot 56,75 miljoen euro (op basis van dezelfde perimeter) in vergelijking tot dezelfde periode in 2019.  

Het internet (dat in Luxemburg wel in het reclameoverzicht is opgenomen) haalde tijdens het eerste semester een marktaandeel van naar schatting 14,37% en is het enige medium dat het goed doet, met een stijging van 8,15%. De twee grootste media van het land - de kranten (MAD: 34,52%) en de radio (MAD: 20,12%) dalen respectievelijk met 21,53% en 18,99%.  
Per sector blijkt dat de grootste geldschieter op reclamevlak - in casu niet-financiële/bankdiensten - het met 22% van de bestedingen relatief beter doet dan de combo cultuur/ toerisme/sport (18%) en vervoer (15%). De drie verliezen respectievelijk 6,5%, 26% en 31%. 

Ter herinnering, het Ad'Report onderzoek wordt gevoerd op verzoek van de leden van Espace Pub (Edita, Editpress, IP Luxembourg, JCDecaux, Maison Moderne en Regie.lu). De studie betreft de media die door deze spelers gecommercialiseerd worden, goed voor 90% van de bruto reclamebestedingen op de Luxemburgse markt.

Media