Het data-ecosysteem dat de bedrijfscultuur beïnvloedt

Data-ecosystem-culture.jpg

In het artikel van 29/11/2022 hebben wij gewezen op het belang van het opzetten van het juiste digitale data-ecosysteem. Hier presenteren wij de belangrijkste lessen uit de tweede sessie: Hoe integreert u een dergelijk ecosysteem in uw organisatie?

Daarom hebben we ook een tweede sessie georganiseerd, om dieper in te gaan op de manier waarop je zo'n ecosysteem kunt integreren in je organisatie. Hiervoor mochten we Joris Vermang (Unicorn), Sid Van Alsenoy en Kristof Eyckerman (BNP Paribas Fortis) en Nicolas Filatieff (Numberly) als sprekers verwelkomen.

Een cultuur die transformatie ondersteunt is nodig

Feit is dat organisaties door een transformatie moeten, en een cultuur die dat ondersteunt is nodig. Wat en hoe een organisatie iets wilt doen wordt meestal zeer gedetailleerd uitgewerkt, maar meestal schuift de “waarom” naar achter. De “why” van Simon Sinek blijft hier ook van toepassing om een nieuwe cultuur op te zetten waar data centraal of op de juiste plaats staat.

Een magische formule daarvoor bestaat niet. Een cultuur - als geheel van waarden van een groep mensen en hoe ze denken en handelen - is trouwens ook nooit goed of slecht. 

En een cultuur staat ook nooit alleen op zichzelf, het gaat over de alignering tussen de cultuur, de strategie en de bedrijfsstructuren. Als voorbeeld : als je  beloningsstructuur is gebaseerd op individuele prestaties dan ga je dat moeten aanpassen als je meer wil inzetten op collaboratie.

Het is belangrijk dat je een roadmap opstelt voor een transitie naar een datagedreven organisatie. 

Om betrokkenheid te creëren (en te vermijden dat het als een "consultant project" wordt beschouwd)  is het belangrijk dat senior managers het voorbeeld geven ("role model the new culture")  en dat er opvolging gebeurt doorheen heel de organisatie.  Iedereen dient uiteindelijk betrokken te worden, schakel daarbij ambassadeurs en change managers in. Let op de taal die gebruikt wordt in communicaties, en bewaak de link en consistentie tussen structuur, cultuur en strategie.

Zorg ook voor "psychological safety". Research toont dat teams die betere resultaten behalen er open voor staan om hun resultaten te bespreken. Daarvoor moet iedereen zich veilig voelen, zodat niemand in overlevingsmodus gaat. 

Agility in communicatie

Als eerste concrete case kregen we leerpunten mee uit de integratie van agility in communicatie bij BNP Paribas Fortis.

Bekijk agility daarbij als het managen van opwaartse en neerwaartse informatie, een manier om mensen accountable te maken en silo's open te breken. Dat betekent een cultuurverandering, weg van een "watervalsysteem" met een lange doorlooptijd en een onzekere uitkomst.

Er wordt gestart met een MVP (minimum viable product) en elke twee weken wordt er iets nieuw opgeleverd in een "sprint". Elke twee weken is er daardoor ook een kans om na te gaan of wat je doet in lijn is met de huidige noden.

Een dergelijke "flow" creëren heeft een positieve impact op de waardecreatie voor klanten. Samenwerken is belangrijk om dit op een performante manier te doen, en in een "retrospective" worden verbeteringen besproken.

De verandering zorgt voor een focus op het realiseren van zaken. De mindset is veranderd. De organisatie werd aangepast om te werken met segmenten en squads. Opleveringen in korte sprints laten toe om kort op de bal te spelen, resultaten te behalen, die te delen en ook te vieren, en telkens ook bij te leren. Continu verbeteren is een wezenlijk onderdeel van agility (met een belangrijke rol voor de "psychological safety").

Testen en experimenten

Als tweede case kregen we inzichten uit testen en experimenten van Numberly.

Vooraleer je begint selecteer je de data die je gaat gebruiken, en bepaal hoe je gaat meten.

Daarna gaat het ook over dingen durven te proberen (bv verschillende banken laten samenwerken om itsme te promoten). Het gaat over durven innoveren (bv games ontwikkelen).

Test vanalles, maar slechts 1 ding per keer.

Voorzie hier ook de juiste mensen voor. Je hebt niet alleen technische profielen nodig om data te capteren, maar als je nieuwe tools inzet ga je die ook moeten leren kennen. Hou er rekening mee dat je dan ook die tools zelf test.

Ook content is een belangrijk deel van je testen. Zorg voor herbruikbaarheid zodat je niet telkens specifieke expertise moet inschakelen.

En daarmee keerde de inhoud van de tweede sessie ook terug naar de bouwblokken van de eerste sessie. Een technologische onderbouw, bestaande uit diverse bouwstenen, is nodig om mensen in staat te stellen om een consistente UX uit te bouwen en het verschil te maken. Maar ook een strategie, structuur en cultuur die de mensen ondersteunt is nodig om die bouwblokken performant in te zetten.

Rest ons nog alle sprekers te bedanken voor hun boeiende en open inbreng in deze expert community. Dankzij deze 2 sessies hebben we nieuwe vraagstukken en challenges zien oppoppen. Interessante topics die we in 2023 zeker op de agenda gaan plaatsen.

Vincent Dumon, Colruyt Group
Voorzitter Expert Community Data & Technology

Sylvie Vandevelde, Itsme
Vice-Voorzitter Expert Community Data & Technology

Om zijn leden te informeren organiseert de Expert Community Data & Technology een sessie op 21 december om een beter inzicht te krijgen in waarom het belangrijk is dat Google Analytics en alternatieve platformen zich houden aan de regels van de GDPR.

Data & Technology Brand Strategy