Talent aantrekken is de grootste barrière voor in-housing

UBAEC7Juni In-housing.jpg

Als adverteerder moet u een keuze maken; uw marketingactiviteiten in-house organiseren of kiezen voor outsourcing. Beide opties hebben zowel voor- als nadelen. Maar wat zijn de huidige trends in de markt? Hoe kan u als adverteerder uw slaagkansen vergroten? Ontdek de resultaten van een UBA-fma onderzoek en de interessante inzichten van de UBA Expert Community van 7 juni.

In-housing onder de loep

PitchPoint gaf een volledig overzicht van wat in-housing (inscourcing) nu concreet betekent. Daarnaast werden er verschillende modellen alsook concrete tips toegelicht om in-housing als merkenbouwer succesvol aan te pakken. 

Enkele take-aways: 
  • disciplines die van strategisch belang zijn worden vaker in huis gehaald
  • alle in-housing begint en eindigt met een kritische zelfevaluatie
  • een grote misvatting is geloven dat in-housing altijd zal leiden tot kostenbesparingen

Ook fma gaf zijn visie op in-housing met een sterke focus op media. De kijk op in-housing is doorheen de tijd sterk geëvolueerd van “klassiek” naar “hedendaags”.

Enkele take-aways:
  • er bestaan verschillende modellen van in-housing waarbij men volledig of gedeeltelijk bepaalde disciplines in huis haalt
  • de kost en complexiteit van in-housing wordt vaak onderschat
  • begin klein en zoek later naar schaal

Talent aantrekken blijft moeilijk

Op het vlak van outsourcing spant "media" de kroon. De beslissing om bepaalde disciplines in huis te halen wordt in de eerste plaats niet gedreven door kostenbesparingen. Uit het UBA-fma onderzoek blijkt dat adverteerders in de eerste plaats voor in-housing kiezen omdat het leidt tot snellere beslissingsprocessen. 

De belangrijkste belemmering om de stap naar in-housing te zetten? Het aantrekken van het juiste talent. Adverteerders ervaren een ‘war for talent’ en hebben moeite met het aantrekken van bekwame professionals die de nodige kennis bezitten voor het beheer van bepaalde marketingactiviteiten. Daarnaast wordt opleiding van het bestaande personeel beschouwd als de belangrijkste methode om de interne capaciteiten te verbeteren en de activiteiten te optimaliseren. Adverteerders erkennen de behoefte aan een bekwaam team en geven prioriteit aan het investeren in opleidingsinitiatieven om hun interne prestaties te verbeteren.

Als UBA-lid kan u hieronder de resultaten van het UBA-fma onderzoek alsook de presentaties van Pitchpoint en fma downloaden.

Documenten

Media