Hoort België binnenkort terug bij de wereldtop op vlak van mediameting?

CIM

Nu het Vlaamse Crossmediale Consortium (XMC) groen licht kreeg van de Europese Commissie voor de uitrol van een crossmediaal meetsysteem, komt het project met grote stappen dichterbij. Adverteerders zullen hun bereik-en frequentiecijfers niet-gedupliceerd kunnen meten over alle media heen, zowel online als offline. UBA ondersteunt het Centrum voor Informatie over de Media (CIM), dat  hierbij een centrale en cruciale rol zal spelen.

UBA stelt haar expertise ten dienste van het crossmediaal meetsysteem via 'Project Halo', een pilootproject van de WFA in het Verenigd Koninkrijk. Het doel van dit project is een betere, consistente en continue telling van unieke individuen (zonder duplicaten) in alle formaten en tussen alle uitgevers, platformen en media. Het doel? 'Full lifecycle' en 'full funnel' metingen mogelijk maken, om planning en rapportage te ondersteunen met eerlijke en objectieve metingen en om de privacy van gebruikers strikt te respecteren.

Het crossmediaal meetproject van XMC, dat deels gefinancierd wordt door de Vlaamse Overheid, is de ideale opstap om dergelijke hybride meting uit te testen en uiteindelijk centraal te plaatsen binnen het CIM. Het sluit aan bij de methode van de WFA met de uitbouw van een panel en het onderzoeken van de mogelijkheden om diverse census-data samen te brengen. 

Het belang van het CIM

Het CIM is belangrijk voor de Belgische mediasector omdat het de enige onafhankelijke instantie is die het bereik van alle media meet. Deze bereikgegevens zijn essentieel voor de tripartiete relatie tussen de media, adverteerders en agentschappen.

Van oudsher wordt verwacht dat het CIM een volledig, gedetailleerd en consistent overzicht geeft van het mediagebruik. Digitalisering brengt echter bepaalde uitdagingen met zich mee.

Om deze uitdagingen aan te gaan, moet het CIM dus evolueren van een 'mediagerichte benadering' naar een 'consumentgerichte benadering', met een grote focus op crossmedia, digitaal en data.

De studies moeten een nieuw design krijgen om alle kijk-, luister-, lees- en reclamemodellen te kunnen opvolgen met o.a. een juiste deduplicatie van bereik over alle platformen heen.

Her CIM kiest daarom voor een holistisch en modulair onderzoekskader, het ’one framework’, en zal een compleet, crossmediaal beeld geven van de mediaconsumptie in België, van alles wat gelezen, bekeken of beluisterd wordt.

Media Research & Insights