Resources > Position Papers

 1. represent_visual.jpg
   Position Paper

  UBA Position Paper - Reclame en redactionele inhoud op tv: Strengere interpretatie van de regels voor lineaire TV in het Mediadecreet

  • 27-04-15

  Zowel de Europese als de Vlaamse regelgever wensen dat reclame op lineaire televisie duidelijk herkenbaar is en onderscheiden kan worden van de redactionele inhoud. De adverteerders, verenigd in de Unie van Belgische Adverteerders (UBA), hebben dit principe eveneens steeds onderschreven. De methode die internationaal gekozen werd om deze herkenbaarheid te ondersteunen op lineaire tv was een afscheiding van reclame 'met visuele en/of akoestische en/of ruimtelijke middelen'. Vandaag moeten we echter vaststellen dat deze methode totaal achterhaald is en discriminerend werkt voor lineaire tv tov andere media. Terecht heeft de minister daarom in zijn beleidsnota de intentie geuit om de regels voor lineaire tv in het Mediadecreet eventueel aan te passen om een level playing field te creëren voor de verschillende media en om terug te gaan naar de absolute essentie van 'een helder onderscheid tussen redactionele inhoud en commerciële boodschap'.

  Op 23 februari 2015 besloot de algemene kamer van de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM), zonder enig overleg met de adverteerders, en haaks op de beleidsnota van de minister, om de interpretatie van het Vlaams Mediadecreet voor lineaire tv verder te verstrengen met specifieke en sterk beperkende regels voor een begin- en eindbumpers voor de afbakening van reclame.
  UBA betreurt dat deze beslissing genomen werd zonder enig overleg met UBA. Tegelijkertijd vraagt UBA aan de Minister om verduidelijking, eventueel door een wijziging van het Vlaams Mediadecreet, waarbij uiteraard de Europese richtlijn Audiovisuele Media gerespecteerd blijft.

   Media
  Lees meer over "UBA Position Paper - Reclame en redactionele inhoud op tv: Strengere interpretatie van de regels voor lineaire TV in het Mediadecreet"
 2. cim-2010-logo-rvb.jpg
   Position Paper

  UBA Position Paper CIM 2020: Adverteerders zijn vragende partij voor consumer-centric holistische metingen.

  • 29-01-15

  In de loop van 2014 startte het CIM zijn project 'CIM 2020' om de organisatie klaar te maken voor de nieuwe uitdagingen waarmee ze geconfronteerd wordt. UBA heeft daartoe een adverteerders- werkgroep opgericht, die een constructieve feedback gaf aan het CIM. Deze position paper is een vervolg en aanvulling op het eerste advies. 

   Media Research & Insights
  Lees meer over "UBA Position Paper CIM 2020: Adverteerders zijn vragende partij voor consumer-centric holistische metingen."
 3. tm0213-tvtarget-50027046-2.jpg
   Position Paper

  UBA Position Paper Addressable Advertising: Hoe werkt het en wat mogen we ervan verwachten?

  • 16-12-14

  Addressable (targeted) advertising is een nieuwe technologische ontwikkeling die toelaat om televisie-reclame te personaliseren op maat van de kijker. De adverteerder bepaalt zijn doelgroep in functie van de beschikbare kijkers-data. De tv-advertenties worden alleen verdeeld naar die huishoudens die binnen de bepaalde doelgroep vallen. Deze technologie wordt vandaag reeds in verschillende landen, zoals US en UK, met succes toegepast. Dankzij de toenadering tussen De Vijver en Telenet staat dit onderwerp nu ook in België op de agenda. De zenders Vier en Vijf kondigden aan om in dit verband een eerste experiment te starten tegen het einde van 2015.

   Media
  Lees meer over "UBA Position Paper Addressable Advertising: Hoe werkt het en wat mogen we ervan verwachten?"