Definitie nieuwe Shoptypes

Shopper-checking-list-in-supermarket-aisle-517974032_3869x2579.jpeg

Reeds verschillende jaren ijveren we binnen de UBA Expert Community Research Panels om de shoptypes binnen het Nielsen Universum duidelijker af te lijnen naar de “shopper habits” en minder naar een interne “sales logica”.

Het voorstel dat Nielsen heeft uitgewerkt, is uitgebreid getoetst binnen de  UBA Expert Community Research Panels van 21 september 2016. Bij deze uitwerking waren zowel leden vanuit de retail- als vanuit de fabricanten-zijde sterk betrokken om de oude indeling (F0, F1, F2, F3 en HD) om te vormen tot een indeling die dichter aanleunt bij de dagelijkse shopper-realiteit in het retail-landschap. Om gaandeweg de vinger aan de pols te houden bij de leden, hebben u we vorige herfst een korte evaluatie voorgelegd. De resultaten van dit kleine onderzoek waren zeer duidelijk én richting-gevend voor Nielsen.

Begin dit jaar werden de laatste details en struikelblokken mbt onderlinge transparantie van de retail-klanten weggewerkt en heeft Nielsen ons nu de definitieve versie van de presentatie opgeleverd die zowel door vertegenwoordigers van retailers als van fabricanten gezien wordt als het best haalbare voorstel.  In de presentatie is eveneens de argumentatie opgenomen waarom bepaalde keuzes gemaakt werden. Hiermee kunnen leden die niet in detail betrokken waren bij het uitwerken van dit nieuwe universum, toch de reden van de keuzes achterhalen.

Qua timing heeft Nielsen zich gecommiteerd om dit nieuwe universum + het bijkomende universum obv oppervlakte-segmenten uit te rollen vanaf P1-2018. In de Research Panels meeting van september 2017 zullen de finale grenswaarden van deze oppervlakte-segmentatie door Nielsen worden gepresenteerd. 

Documenten

Research & Insights E-commerce & Sales