Twee derde van de Belgen voelt zich vertrouwd met AI

iStock-1007850144.jpg

OMD publiceerde zopas een whitepaper over de manier waarop consumenten tegenover artificiële intelligentie staan en de manier waarop deze de retail sector kan beïnvloeden. De conclusies zijn gebaseerd op een onderzoek gevoerd door het mediabureau, het researchteam van Goldsmiths en de Universiteit van Londen. Dat omvatte onder andere een kwalitatief en kwantitatief luik met online interviews in dertien Europese landen (waaronder België) bij meer dan 16.000 representatieve respondenten.

Als we kijken naar de mate van vertrouwdheid met AI, verklaart grosso modo 60% van de respondenten dat ze zich vertrouwd voelen met AI (in België is dat 67%). Opvallend genoeg ligt dat percentage vooral hoger in Zuid-Europa. 22% van de respondenten maakt dagelijks gebruik van een vorm van AI; 41% is van plan om dat in de nabije toekomst te doen. Twee derde van de respondenten staat dus open voor AI.

Wat de relevantie van AI-diensten betreft, die hangt volgens het onderzoek vooral samen met het verlangen naar meer convenience. Artificial intelligence kan met andere woorden helpen om frustraties bij de shoppers op te lossen. Die hebben in België vooral te maken met een ervaren druk vanwege de verkopers, vragen inzake de kwaliteit van online producten, files en wachttijden aan de kassa, alsook leverings- en retourperikelen.

71% van de respondenten verwacht dat de geleverde AI-diensten gratis zijn. De helft is niet bereid data te delen met het oog op een betere service; de andere helft ziet hier geen graten in. Samen met Nederland behoort België tot de landen waar de bekommernis om de gegevensbescherming het grootst is. Zo heeft een derde van onze landgenoten geen vertrouwen in interactie met AI, onder andere vanwege het gebrek aan controle over de manier waarop hun gegevens gebruikt worden.

Documenten

Data & Technology Research & Insights E-commerce & Sales