De 'Geen Reclame'-sticker blijft behouden

Stop-pub-UBA.jpg

De 'Geen Reclame'-sticker bestaat reeds geruime tijd en reguleert de ongeadresseerde reclame. Wanneer een consument deze sticker op zijn brievenbus kleeft, ontvangt hij geen ongeadresseerde reclame en geen gratis magazines.

Een aantal partijen pleiten ervoor om het systeem radicaal om te draaien waarbij je alleen ongeadresseerde reclame zou krijgen indien er een 'Wel Reclame'-sticker op de brievenbus zou kleven. Het argument hiervoor is het verminderen van papierafval. Anderzijds heeft ongeadresseerde reclame en gratis pers ook heel wat positieve effecten. Naast zijn informatieve waarde voor de consument en de belangrijke rol in het lokale leven, zorgt het voor voor de stimulering van economie en werkgelegenheid. Het gebruikte papier kan volledig gerecycleerd worden.

De argumenten voor behoud van het systeem hebben in de gesprekken met de overheid een doorslaggevende rol gespeeld. De situatie in de verschillende regio's is als volgt:

In Wallonië is op 28 februari 2019 een regeringsbesluit genomen waarbij het principe van de 'Geen Reclame'-sticker behouden blijft. De sector van de gratis pers engageert zich om het drukwerk van de stickers te financieren en om de bevolking te informeren.

In Vlaanderen is er een overeenkomst ondertekend tussen de sector, de Vlaamse minister Van de Heuvel en OVAM. De 'Geen Reclame'-sticker blijft behouden en er zijn voor de sector gelijkaardige verplichtingen als in Wallonië. De overeenkomst is twee jaar geldig en zal worden geëvalueerd voor een eventuele verlenging.

In Brussel zijn de gesprekken met het kabinet Fremault in een eindfase. Ook daar zou het principe van de 'Geen Reclame'-sticker behouden blijven.

Media