UBA partner van UN Women 'Unstereotype Alliance'

UN_Women_Partner_UBA.png

New York, 5 juni 2019 -  Op de hoofdzetel van de United Nations in New York werd UBA officieel als partner aanvaard van de 'Unstereotype Alliance'.

De 'Unstereotype Alliance' is een initiatief van 'UN Women' die stereotypen in reclame wil bannen. Zij beogen een positieve culturele verandering door een realistische en onbevooroordeelde beeldvorming van vrouwen en mannen in reclame. Diageo, Gsk, HP, Johnson & Johnson, Mars, Microsoft en P&G zijn enkele prominente leden van de groep. Andere partners zijn o.a. ANA, ISBA, Unicef en WFA.

In oktober 2018 organiseerde UBA een Executive Forum over 'Unstereotype Communication' in Brussel. Met de aanwezige adverteerders werd het idee opgevat om een charter rond dit thema uit te werken. Het UBA charter 'Unstereotype Communication' werd gepubliceerd in het voorjaar van 2019. Hiervoor werd samengewerkt met de politiek, adverteerders en andere organisaties. Daarin engageerde UBA zich om gendergelijkheid, diversiteit en inclusie in reclame te stimuleren. Het charter werd geconcretiseerd met een reeks tips voor externe communicatie en intern beleid en werd verspreid onder de leden en bij diverse stakeholders. Op de UBA Trends Day in maart 2019 werd het thema verder uitgewerkt met voordrachten van Jitske Kramer ('Trends in Diversity and Inclusion') en van Jozefien Daelemans en Dalilla Hermans ('How to unstereotype advertising'). UBA leden, waaronder Microsoft en De Lijn, publiceerden op de UBA website artikels over hoe zij in hun bedrijf hiermee omgaan.

Phumzile Mlambo-Ngcuka, Executive Director van UN Women:"Stereotypen weerspiegelen diepgewortelde ideeën over vrouwelijkheid en mannelijkheid. Negatieve opvattingen over vrouwen en meisjes zijn een van de grootste belemmeringen voor gendergelijkheid en we moeten dit aanpakken en veranderen. Reclame is een bijzonder krachtige drijfveer om de perceptie te veranderen en de sociale normen te beïnvloeden".

De maatschappij is veranderd, maar daar is in de reclame nog te weinig van te zien. Reclame moet beelden en verhalen tonen die representatief zijn voor de samenleving van vandaag en morgen. Ze moet stereotypen vermijden en iedereen - ongeacht geslacht, afkomst, leeftijd, geaardheid, beperking of geloof - op een gelijke manier behandelen.

Chris Van Roey: "UBA staat voor duurzame merken en duurzame communicatie. Dit thema past daar perfect in. Wij zijn als UBA heel trots dat 'UN Women' onze inspanningen opgemerkt heeft en ons toelaat als partner van de '#unstereotypealliance'. Dit is voor ons een stimulans om het onderwerp blijvend op de UBA agenda te zetten en om verder werk te maken van gendergelijkheid, diversiteit en inclusie in ons vakgebied. Ik wil graag iedereen bedanken die het thema mee heeft uitgewerkt: de denktank van het Excutive Forum, de mensen van Charlie magazine op wie we beroep deden om het charter uit te schrijven, de medeondertekenaars ACC, CSA, JUMP en VBO/FEB  en uiteraard ook het UBA team zelf, waaronder Simone Ruseler en Mia Venken die de voortrekkers waren van dit project."

Daniel Seymour, Director Strategic Partnerships UN Women: "We kijken uit naar een positieve samenwerking met UBA. België is een strategische markt voor de 'Unstereotype Alliance' en we zijn ervan overtuigd dat we door het partnerschap van UBA nog meer vooruitgang zullen boeken in het bereiken van onze missie om gender gebaseerde stereotypen in reclame te bannen."

Het UBA charter 'Unstereotype Communication' is hier te vinden.

Diversity & Inclusion