UBA en UMA brengen het digitale medialandschap in België in kaart

Medialandschap Belgie

Tot op heden hebben adverteerders toegang tot bruto media-investeringen in traditionele media (offline) via Nielsen. Nu slaan UBA en UMA de handen in elkaar om ook de netto investeringen te meten in het Belgische digitale medialandschap op exhaustieve wijze.

Samen met United Media Agencies (UMA) brengt UBA nu ook de netto digitale investeringen voor search, display, video & social in kaart voor uw sector. De samenwerking tussen UMA en UBA draagt bij tot een exhaustief beeld van het digitale medialandschap in België. Analoog met de studie die UBA bij eigen leden voerde vorig jaar, voorzien we ook dit jaar sectorrapporten die de investeringen per medium weergeven.

UBA wenst dus alle digitale investeringen gemaakt in België, in-house of vanuit een buitenlandse HUB, in kaart te brengen.

Het onderzoek start bij het polsen naar het antwoord op 2 concrete "ja/nee vragen" :

  • Koopt u (een deel van) uw digitale media in-house of vanuit een internationale HUB?
  • Bent u bereid om deze investeringen (op Belgisch grondgebied) te declareren aan een gerechtsdeurwaarder?(Deze laatste centraliseert, anonimiseert en aggregeert alle data.)

Alle antwoorden op bovenstaande vragen, ook negatief van aard, zijn een waardevol gegeven en worden anoniem behandeld.

Adverteerders die willen bijdragen aan de studie zullen dat kunnen doen via een specifieke template. Deze wordt, samen met aanvullende instructies, opgestuurd indien men positief antwoordt op de 2de vraag.  

Met de inzet en inbreng van alle belanghebbenden mikken we op een zo representatief mogelijk beeld te schetsen van het Belgische medialandschap dat iedereen ten goede komt.

Vragen of contact : zaki@ubabelgium.be

Media Research & Insights