Wat is Meta Tags?

MetaTags.jpg

Meta tags zijn stukjes tekst of informatie die iets zeggen over de inhoud van de pagina; ze zijn niet zichtbaar op de pagina zelf, maar ze staan wel in de broncode. Meta tags zijn in essentie kleine 'content descriptors', wat wil zeggen dat ze de inhoud van de pagina beschrijven zodat zoekmachines weten wat het onderwerp is.

Het enige verschil tussen de tags die u kunt zien (bijvoorbeeld in een blogpost) en de tags die u niet kunt zien, is de plaats waar ze staan: meta tags bestaan uitsluitend in HTML, doorgaans in het headgedeelte van de pagina. Ze zijn dus enkel vindbaar voor zoekmachines (en voor mensen die weten waar ze moeten kijken). 'Meta' staat voor 'metadata', wat verwijst naar het soort data dat u uit deze tags kunt afleiden - data over de data op uw pagina.

Tags bestaan uit:

  • Meta Keywords - Een reeks van zoektermen of trefwoorden die relevant zijn voor de betreffende pagina
  • Title Tag - Dat is de tekst die u ziet staan in de SERP en bovenaan in uw browser. Zoekmachines beschouwen deze tekst als de 'titel' van uw pagina
  • Meta Description: een beschrijving van de inhoud van de pagina
  • Viewport Tag: bepaalt hoe uw inhoud wordt weergegeven op mobiele toestellen
  • Robots: kunnen worden gebruikt voor content die u wilt markeren als 'noindex' of 'nofollow'
  • Hreflang Tags: Aan de hand van deze tags weten zoekmachines in welke taal en in welk landen u wilt dat de pagina wordt weergegeven als u een internationaal publiek hebt
  • Canonical Tags: worden gebruikt om de primaire versie van de pagina te specificeren
  • Open Graph Tags: worden gebruikt om aan te geven welke informatie en welke afbeelding standaard verschijnt wanneer een link wordt gedeeld op sociale websites
  • Content Type: bepaalt hoe uw pagina wordt gerenderd in de browser
Content