Hoe begin je aan een content strategy?

Aan het woord, Michel Libens, Propaganda. Deze video maakt deel uit van de UBA Training 24/7 video-opleiding "Wat is het belang van content marketing en hoe bouwt u een strategie uit?"

Content Strategy 3 playbutton

Samenvatting van de video:

In deze video ligt de nadruk op het belang van te starten met een goed gedefinieerde strategie. De initiële strategieoefening wordt als cruciaal benadrukt en er worden praktische tools om effectief te starten gepresenteerd. Ook wordt de "sweet spot" van contentmarketing verkend als een sleutelelement van de algehele strategie.

Waarom eerst de strategie?
Het belang van eerst denken en dan handelen wordt benadrukt. Te vaak worden acties ondernomen zonder voorafgaande overweging, wat tot problemen kan leiden. Het wordt benadrukt dat de strategie een voorafgaande, initiële oefening moet zijn om de effectiviteit te waarborgen.

Praktische behoeften van gedocumenteerde strategie
Een goed gedocumenteerde contentmarketingstrategie is om verschillende praktische redenen essentieel. Allereerst zorgt het ervoor dat de focus ligt op meetbare resultaten. Het maakt evaluatie mogelijk of doelen worden bereikt en of aanpassingen onderweg nodig zijn. Ten tweede is documentatie van de strategie nodig om betrokkenheid te motiveren en te verkrijgen, ook op directieniveau.

Focussen met een gedocumenteerde strategie
Het belang van focus op duidelijke doelen wordt benadrukt. Een goed gedocumenteerde strategie maakt het mogelijk om "nee" te zeggen tegen minder belangrijke ideeën en "ja" te zeggen tegen cruciale elementen. Onderzoek toont aan dat marketeers met een gedocumenteerde strategie vanaf het begin effectiever zijn in het bereiken van hun doelen.

Veelvoorkomende fouten om te vermijden
Eén van de meest voorkomende fouten in contentmarketing is het negeren van de strategieoefening in de beginfase. Dit wordt geïdentificeerd als een aanvullende reden om zich vanaf het begin op de strategie te richten.

De W-vragen als praktisch hulpmiddel
Een praktisch hulpmiddel aan het begin van de strategieoefening is het gebruik van de "W-vragen" (Wie, Wat, Waarom, enz.). Deze vragen helpen bij diepgaande reflectie over het merk, de doelgroep, doelen en andere cruciale elementen.

De sweet spot van contentmarketing
Nadat de W-vragen zijn verkend en gedocumenteerd, richt de aandacht zich op de "sweet spot" van contentmarketing. Dit is het punt waarop de identiteit van het merk en de behoeften van de doelgroep elkaar overlappen. Deze oefening kan moeilijk zijn, maar is cruciaal om de inhoud op een betekenisvolle manier te onderscheiden.

Voorbeelden van goed gevonden sweet spots
Concrete voorbeelden van succesvolle sweet spot-oefeningen worden gegeven, waaronder de strategieën van Red Bull en Carrefour. Deze voorbeelden laten zien hoe merken unieke punten hebben geïdentificeerd waar ze betekenisvolle inhoud kunnen creëren en verbinding kunnen maken met hun publiek.

Tips om de sweet spot te vinden
Het gedeelte eindigt met de opmerking dat elk merk zijn eigen sweet spot-oefening moet uitvoeren na het beantwoorden van de W-vragen. Het wordt aanbevolen om niet eenvoudigweg de concurrentie te kopiëren, maar een uniek en betekenisvol punt te zoeken waar het merk echt het verschil kan maken met zijn inhoud.

Bekijk de video hier. 

Content