Het nieuwe Europese voorstel over greenwashing

EU legislation greenwashing

Op 17 januari stemde het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn om de daadkracht van de consument te vergroten in het kader van de overgang naar een groene economie (Empowering Consumers for the Green Transition), een belangrijk initiatief van de Europese Commissie tot herziening van de Europese richtlijn betreffende oneerlijke handelspraktijken (UCPD) in verband met greenwashing.

In 2020 bracht een Europese studie aan het licht dat 53% van de milieuclaims van merken vaag, misleidend of ongegrond waren, wat Europa ertoe aanzette op wetgevend vlak in actie te schieten en de strijd aan te binden met de meest flagrante gevallen van greenwashing.

Wat zijn de gevolgen en deadlines voor de merken?

Een eerste reeks bepalingen zal in de tweede helft van 2026 van kracht worden. Die bepalingen zullen bijgevoegd worden aan de UCDP en omvatten onder andere:

  • Het verbod op het gebruik van generieke milieuclaims zoals 'milieuvriendelijk', 'natuurlijk', 'biologisch afbreekbaar', 'klimaatneutraal' of 'eco', zolang daar geen tastbaar bewijs voor is, in de vorm van een Europees Ecolabel of een evenwaardig keurmerk van een nationale overheidsinstantie.
  • Het verbod op eigen duurzaamheidslabels van ondernemingen, zelfs al zijn ze onafhankelijk gecertificeerd.
  • Het verbod op claims dat een product een neutraal/verminderd effect heeft op het milieu op basis van CO2-compensatie (denk aan CO2-neutrale bananen). Boodschappen over de inspanningen die bedrijven leveren met het oog op klimaatneutraliteit zijn nog steeds toegestaan, zolang ze de consument niet misleiden en voldoen aan de wettelijke vereisten.

Op dit ogenblik worden extra regels voor het onderbouwen van milieuclaims uitgewerkt, die zouden kunnen eisen dat, vanaf 2028, iedere groene claim door een derde partij geverifieerd moet worden vooraleer die op de producten gebruikt mag worden. 

Het belang van een stevig wettelijk kader voor milieuclaims

Het wettelijke kader maakt het mogelijk de regels voor de verschillende spelers te standaardiseren en vergroot de geloofwaardigheid van merken op het gebied van milieucommunicatie. Als gevolg daarvan kunnen ondernemingen hun duurzame initiatieven en investeringen beter communiceren en voorkomt men dat andere spelers misleidende, vage of generieke milieuclaims gebruiken die het vertrouwen van de consument schaden.

UBA helpt je te communiceren zonder aan greenwashing te doen

Heb je twijfels over hoe de milieuclaims in jouw marketingcommunicatie zijn opgesteld? Raadpleeg onze gids 'Towards zero greenwashing' of doe de test aan de hand van onze checklist.

Heb je een specifieke vraag? Stel ze via de Sustainability Line. Als UBA-lid krijg je gratis deskundig advies om je op weg te helpen.

Brand Strategy Sustainability