Legal Line

Legal Line

Hebt u nood aan snel en beknopt juridisch advies? 

Beknopte uitleg in 2 paragrafen (ong 3 a 4 zinnen)

Welk voordeel heb ik als lid van UBA?

 • De UBA Legal Line biedt gratis eerstelijns juridisch advies
 • U kan uw vraag stellen via het Legal Line formulier. Het formulier wordt doorgestuurd naar het team van Ada Stone die uw vraag in alle vertrouwelijkheid behandelt
 • Voor elke vraag die meer dan 60 minuten in beslag neemt, zal Ada Stone contact met u opnemen om u een budget voor te stellen op basis van het UBA-voorkeurstarief (185 €/uur), welk u dient goed te keuren alvorens aan de slag wordt gegaan
 • --> inkorten?

Stel uw vraag

Hierbij enkele thema's waarover we advies kunnen geven

 • Reclame voor elk medium (internet, TV, radio, cinema, outdoor, pers, etc.)
 • Wedstrijden, tombola’s en kansspelen
 • Influencer Marketing
 • Digital Marketing
 • Direct Marketing
 • E-commerce (opbouw van websites, clearing van websites, lancering van nieuwe producten en diensten via het internet ...)
 • E-reputation
 • Eerbied voor het privéleven en bescherming van persoonsgegevens
 • Auteursrecht, recht op afbeelding, recht op naam
 • Merkenrecht (waaronder beschikbaarheidsonderzoeken en merkendepots op basis van voorafgaande budgetten) en tekeningen- en modellenrecht
 • Sponsoring, merchandising, events,
 • Commerciële communicatie betreffende specifieke producten en gericht op gevoelige doelgroepen (tabak, alcohol, medicamenten, kinderen)
 • Verpakking en etikettering
 • Handelspraktijken (oneerlijke, misleidende, denigrerende, agressieve, …)
 • Prijsreglementering
 • Reclametechnieken (korting, verkoopbevorderende acties, …)

Complexe vragen met betrekking tot onderwerpen die niet staan vermeld in bovenstaande lijst, worden eveneens door Ada Stone behandeld, maar vallen buiten de Legal Line service. In dit geval wordt er gewerkt op basis van een voorafgaandelijk overeengekomen budget, waarbij u tevens kan genieten van het UBA-voordeeltarief.

Bijvoorbeeld:

 • Het opstellen van al uw contracten (agentschap/adverteerder, contracten met influencers, wedstrijdreglementen, NDA’s, contracten aangaande de overdracht van auteursrechten met creatieven en freelancers, contract met betrekking tot audiovisuele producties, contracten met dienstverleners en partners, etc.)
 • Fiscale optimalisatie van vergoeding voor auteursrechten
 • De waardering van immateriële activa
 • Deelname (aan) en opstelling van overheidsopdrachten/aanbestedingen/wedstrijden
 • Contact met zelfregulerende of regulerende instanties (met name de JEP, VRM, CSA, de GBA, het ministerie van Economische Zaken of Volksgezondheid, enz.)
 • Financiering via de "Tax Shelter" of sectorale steun

--> INKORTEN

AdaStone.jpg

 advocatenassociatie AdaStone woordje uitleg

Deze dienst van de UBA Care Line is enkel beschikbaar voor UBA-leden. Is uw bedrijf lid van UBA? Log u dan hier in.