Hoe kunnen we innovatieonderzoek herzien, ook rekening houdend met AI?

In deze Exchange Community kijken we kritisch naar de manier waarop we innovatieonderzoek benaderen en verkennen we nieuwe methoden: wendbaarder, effectiever en gebruikmakend van de toenemende mogelijkheden van nieuwe technologieën, zoals AI. Neem deel aan een inspirerende discussie over de kracht van CMI in innovatie!

Innovatieonderzoek is een strategische pijler voor elke organisatie, die de groei en het concurrentievermogen van bedrijven ondersteunt. Met het oog op opkomende technologieën, veranderende consumentenbehoeften en toegenomen concurrentiedruk wordt het steeds belangrijker om geavanceerd onderzoek in te zetten ter ondersteuning van innovatiestrategieën.   

Innovatieonderzoek wordt geconfronteerd met steeds grotere uitdagingen: wendbaarheid, snelheid, budgetbeheer, inspelen op veranderende behoeften van klanten, nieuwe markttrends identificeren, enz.

Hoe kunnen we innovatieonderzoek opnieuw uitvinden: van exploratie tot conceptualisatie? Welke mogelijkheden biedt AI op het gebied van innovatieonderzoek? Wat is onze rol als insights- en marktonderzoeksprofessionals in het faciliteren van dit proces?

In deze Exchange Community nemen we deze vragen onder de loep: 

  1. Hoe kan je krachtige inzichten verkrijgen om jouw innovatietunnel te voeden? 
  2. Hoe kunnen we onze conceptualiserings-/co-creatieprocessen herzien?
  3. Wat zijn de nieuwe mogelijkheden voor het pre-testen van innovatie in deze verschillende ontwikkelingsstadia? 

We zullen onze positieve en negatieve ervaringen delen. We verwelkomen ook 2 professionele bureaus als sprekers, die hun visie en oplossingen presenteren in verband met de innovatie-aanpak, wat kan leiden tot verdere diepgaande discussies in deze Exchange Community.

Reeds bevestigde sprekers:

  • Ross Mccurrach  – Venture Hub Lead @ Bundl 
  • Vitalie De Backere – Research director Innovation@ Ipsos Belgium
  • Clément Degrave – Service Line Leader Curation & Synthesio @ Ipsos Belgium 
Inschrijven
  • CMI
  • 2024
  • Research & Insights

Log in om te zien welke tickets voor u beschikbaar zijn.

Registreer

Prijzen

De UBA Exchange Communities zijn geprivilegieerde momenten waarop managers en experts specifieke onderwerpen bespreken om hun merken te helpen evolueren. Deelname is gratis en exclusief voor Adverteerders UBA-leden. Het delen van ervaringen staat centraal.