Reclame en stereotypes: Kantar wijst op de perceptiekloof tussen marketeers en consumenten

unstereotype kantar.jpg

Terwijl 90% van de marketeers denkt dat ze erin slagen gendergebonden stereotypes in de reclame te vermijden, vindt zowat de helft van de consumenten dat zulks niet het geval is. Dat geldt meer bepaald voor de manier waarop vrouwen worden voorgesteld. Aldus een van de vaststellingen in de laatste editie van de AdReaction-studie van Kantar (‘Getting Gender Right’).

Volgens het WPP-instituut heeft het onvermogen van de reclame-industrie om vrouwen juist voor te stellen een negatieve impact op de efficiëntie van de campagnes. Het genereert waardeverlies voor de merken die daaronder te lijden hebben. Kantar is van oordeel dat de gemiddelde waarde van merken die in hun communicatie rekening houden met een goed evenwicht tussen de seksen – wat in de praktijk ongeveer een merk op drie blijkt te zijn – 20,6 miljard dollar bedraagt, tegenover 11,5 miljard dollar voor diegene met machistische trekjes in hun communicatie.

Het onderzoek sluit mooi aan bij het UBA "Unstereotype Communication charter", dat onlangs werd gelanceerd.

In bijlage kunt u het internationale Kantar onderzoek vinden, aangevuld met cijfers voor de Belgische markt.

Documenten

Research & Insights