België bij Europese top inzake viewability

WFA Digitla benchmark.jpg

Sinds enkele jaren werkt WFA samen met de belangrijkste stakeholders in de media-industrie om, dankzij het combineren van talrijke datasets, een benchmark te publiceren voor digitale media. De Digital Media Benchmark is een geanonimiseerd rapport dat inzichten geeft op vlak van viewability, ad fraud en brand safety. De data zijn beschikbaar voor meer dan 60 markten en er zijn cijfers beschikbaar voor video, display en mobile apps. België doet het uitstekend.

Het dashboard, dat door WFA trimestrieel wordt geupdatet, kan geraadpleegd worden om vergelijkingen met andere markten op vlak van viewability voor digitale formaten. Een korte blik op de cijfers leert ons dat uit een selectie van 15 West-Europese markten, België op de eerste plaats staat op vlak van viewability met een gemiddelde score van 67%, ongeacht het formaat.

digital benchmark fig1

Bron: Digital media benchmark, wfanet.org

Verruimen we de analyse naar een wereldwijd scenario met 68 markten, staat België nog steeds op een zeer goede 7de plaats. Rusland voert de lijst aan met een gemiddelde viewability van 72%.

Willen we die gemiddelde score van 67% nog verder ontleden en vergelijken met de scores van onze buurlanden, merken we gauw dat België qua viewability het beste scoort voor alle touchpoints.

digital benchmark fig2

Bron: Digital media benchmark, wfanet.org

Het feit dat ons land een redelijk bescheiden maar erg kwaliteitsvolle markt is, zou een mogelijk verklaring kunnen zijn. Zo weten we dat de voornaamste lokale uitgevers Digital Ad Trust gecertifieerd zijn, en dus ook voldoen aan erg strenge vereisten op vlak van viewability. 

En wat met ad fraud?

In de geanalyseerde data van deze digital benchmark, keek men ook naar het aandeel van impressies dat frauduleus bleek (bestempeld als invalid traffic) . Dit is uiteraard een metric waar we als land zo laag mogelijk willen scoren. Dat is ook het geval met een gemiddelde score van 2,4% . Advertentiefraude is zeer moeilijk te herleiden tot nul. Aanvaardbare niveaus schommelen rond de 2%.

digital benchmark fig3

Bron: Digital media benchmark, wfanet.org

In België wordt de meeste advertentiefraude nog steeds waargenomen op displayformaten (3,5%). Voor display en mobile is dat respectievelijk 2% en 1,5%. 

Media