Brand safety, ad fraud, …: Digital Ad Trust biedt adverteerders zekerheid

interviewbrein.jpg

Waarom gebruiken adverteerders Digital Ad Trust (DAT), het label voor betrouwbare, Belgische websites? Ter gelegenheid van de publicatie van de Media Trust Guide vroegen we het aan José Fernandez (D’Ieteren) en Aurore Devos (The Walt Disney Company).

"Het meten van publiekskwaliteit, merkveiligheid, advertentiefraude en, meer in het algemeen, de prestaties van digitale media is centraal komen te staan in onze mediakeuzes. Wij geven de voorkeur aan media die adverteerders garanties bieden op deze aspecten.” Volgens José Fernandez, Chief Customer Experience, Marketing & Digital Officer bij D’Ieteren, is er een duidelijke noodzaak voor Digital Ad Trust (DAT). Er spelen immers heel wat parameters bij het maken van een mediaplan.

Zijn collega Aurore Devos treedt hem bij: "De DAT ondersteunt niet alleen de lokale media en daarmee de hele Belgische markt, maar stelt adverteerders ook in staat om in een gezonde context te verschijnen”, aldus de Senior Manager Digital Marketing & Media Coordination Benelux bij The Walt Disney Company. 

Uitdagingen voor merken

Volgens Aurore Devos is met name brand safety een heet hangijzer: "Als adverteerders willen we onze campagnes op het juiste moment voeren, met de juiste targeting en de juiste boodschap. Op het eerste gezicht is digitaal een medium dat duidelijk aan deze voorwaarden voldoet. Maar het probleem is dat wanneer je bepaalde netwerken te veel vertrouwt en het risico neemt om in twijfelachtige contexten te verschijnen de schade aan merken kan aanzienlijk zijn als de context ongepast is! Wij lopen het risico geassocieerd te worden met deze verbanden of beschuldigd te worden van financiële steun.”

Daarnaast wijst ze ook op het belang van viewability: "Digitaal wordt gezien als een relatief goedkoop medium, maar ik ben altijd ontzet als ik zie dat budgetten letterlijk worden weggegooid vanwege slechte zichtbaarheid.

Een uitdaging om DAT nog meer ingang te doen vinden

Een label dat websites audit op deze belangrijke parameters audit is dan ook welgekomen, vinden onze twee geïnterviewde adverteerders. Al is er nog werk aan de winkel. "Naar mijn mening moet DAT eerst en vooral zijn impact als belangrijk label op de markt vergroten, wat het nog niet is, en zijn invloedssfeer uitbreiden”, klinkt het bij José Fernandez. "Als ik er om me heen over praat, weten veel adverteerders en digitale specialisten niet altijd wat DAT als scope vertegenwoordigt en dekt."

"Helaas is de markt voor digitale betaalde media zoveel groter dan deze gecertificeerde kwaliteitsspelers”, vult Aurore Devos aan. "Ik denk dat het een utopie is om te denken dat we alleen op DAT-gecertificeerde locaties kunnen toeren... Dekking en herhaling zouden ernstig tekort schieten. Anderzijds denk ik dat het belangrijk is om onze aanwezigheid op kwalitatieve spelers te versterken."

Over vakgebieden heen

Adverteerders kunnen zelf de vraag stellen een bepaalde website te laten auditen, maar dat vindt José Fernandez niet évident. "Het blijft ingewikkeld voor een individuele adverteerder," zegt hij. "Het is noodzakelijk dit op interprofessioneel niveau te federeren, met de steun van bijvoorbeeld de UBA, de UMA of andere ecosystemen om de aanpak geloofwaardig te maken."

Ook de Media Trust Guide is een gemeenschappelijk marktinitiatief (tussen UBA en WE MEDIA) en wordt door de adverteerders als een meerwaarde gezien. "Dit draagt bij tot de noodzakelijke opleiding van de markt en tot het vermogen van DAT om zich op lange termijn als standaard te vestigen", aldus José Fernandez erover. "Communicatie is de sleutel."

"Ik heb het gevoel dat iedereen denkt het digitale vak onder de knie te hebben, maar dat is verre van het geval", besluit Aurore Devos,Senior Manager Digital Marketing & Media Coordination BENELUX bij The Walt Disney Company. « Deze gids helpt bij een beter begrip van de uitdagingen rond betrouwbaarheid en de technische elementen die ertoe bijdragen.”

Lees de Media Trust Guide die alle info over Digital Ad Trust bevat.

Media