Expert Communities

Met haar Expert Communities stelt UBA een geëvolueerde vorm van platforms voor waar adverteerders en andere spelers uit de reclame- en communicatiesector elkaar ontmoeten en in dialoog gaan tijdens live meetings en via digitale weg.

Het doel van deze Expert Communities is de uitwisseling van professionele kennis en ervaring over Communicatie en Marketing zodat elk een zijn/haar expertiseniveau kan verbeteren.

Hoe werkt het?

Deze platforms resulteren in bruikbare deliverables zoals:

  • Position Papers waarin het standpunt van adverteerders over key onderwerpen zoals Ad Blockers, Native Advertising, de DAB+-norm enz. wordt uiteengezet
  • Modelcontracten of typedocumenten die kunnen helpen bij het aangaan en onderhouden van agentschapsrelaties
  • Guidelines die een leidraad bieden om beslissingen te nemen binnen uw bedrijf
  • Presentaties van de besproken topics

Deelname aan de Expert Communities is volledig gratis en exclusief voorbehouden aan leden van UBA.

Vragen of suggesties?