Modellen in programmatic aankoop: tips voor uw mediacontract

contractartikeL2.jpg

Mediabureaus die digitale reclameruimte aankopen via programmatic , bieden doorgaans 2 soorten modellen aan.

 1. Disclosed of transparant
 2. Non-disclosed of blind (inventory media, komt in een apart artikel aan bod)

Zelfs als adverteerder is het soms uitdagend om toegang te hebben tot alle lagen van data. Meer dan een derde van adverteerders die door Ebiquity & WFA werden ondervraagd (n=48) gaven aan geen toegang te hebben tot hun eigen data. Het is als adverteerder cruciaal om toegang tot deze data te verweven in uw mediacontract.

Picture art 2

Waar moet u als adverteerder mee rekening houden? 

Indien u als adverteerder werkt met een disclosed of transparant model moet u specifiek vermelden dat, in geval van audit, toegang verleend moet worden tot :

  1. Facturen van 4de partijen : extra facturen afkomstig van media, tech- en dataleveranciers (bvb voor ad serving) die gebruikt worden om reclameruimte aan te kopen in uw naam
  2. Trading desk systemen van uw agentschap : campagnemanagement platformen en eigen tools die de trading desk van uw agentschap gebruikt om campagnedata (investeringen) te consolideren
  3. Demand/Supply Side Platformen en andere rapportage dashboards (incl. platformen ter advertentieverificatie)

Daar blijft het niet bij. Voor alle componenten van uw programmatic waardeketen moet u erop toezien dat :

  1. U verduidelijkt aan wie voordelen en kortingen toekomen : (grote) investeringen leiden tot kortingen. Vordert u deze terug als adverteerder of geeft u uw agentschap hier recht op?
  2. Zorg voor een transparant mediaplan, zodat alle partijen weten wat en hoe werd goedgekeurd en door wie
  3. Uw agentschap dient u te informeren in het geval zij, of een entiteit toebehorend aan uw agentschap, een financieel belang heeft bij een ad-tech, media of databedrijf waar zij beroep op doen

Dat laatste punt kan, in een landschap waar wij meer en meer programmatic aankopen aangaan, leiden tot ernstige belangenconflicten. Bekijk onze video-opleiding om programmatic beter te begrijpen.

Dit artikel, gebaseerd op het document Media Contract Guidance van de WFA, kadert in een reeks over transparantie in media. Deze reeks zal in de komende weken gepubliceerd worden op de UBA website. Het doel van deze reeks is om UBA-leden advies te geven hoe ze het contract en de samenwerking met hun mediabureau kunnen optimaliseren. Gerealiseerd in samenwerking met fma Belgium.

Media Agency