Blijf op de hoogte van de belangrijkste insights uit de sector

Maak account

Over Expert Communities

Met haar Expert Communities stelt UBA een geëvolueerde vorm van platforms voor waar adverteerders en andere spelers uit de reclame- en communicatiesector elkaar ontmoeten en in dialoog gaan tijdens live meetings en via digitale weg.

Het doel van deze Expert Communities is om de uitwisseling van professionele kennis en ervaring tussen adverteerders over communicatie, marketing en sales te bevorderen zodat u uw expertise verder kan uitbouwen.

We organiseren Expert Communities binnen onze verschillende domeinen. Hieronder ziet u een overzicht van de bestaande Expert Communities waaraan u kan deelnemen. 

Hoe werkt het?

Deelname aan de Expert Communities is volledig gratis en exclusief voorbehouden aan leden van UBA.

Deze platforms resulteren in bruikbare deliverables zoals:

  • Position Papers waarin het standpunt van adverteerders over key onderwerpen zoals Ad Blockers, Native Advertising, de DAB+-norm enz. wordt uiteengezet
  • Modelcontracten of typedocumenten die kunnen helpen bij het aangaan en onderhouden van agentschapsrelaties
  • Guidelines die een leidraad bieden om beslissingen te nemen binnen uw bedrijf
  • Presentaties van de besproken topics

Vragen of suggesties?

Contacteer de UBA-medewerker die gespecialiseerd is in uw domein.